Welkom op de website voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Haps

Op deze website kunt u meedenken over het ontwerp dat in de komende periode gemaakt gaat worden. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces.

Als u direct wilt reageren op het voorlopig ontwerp gaat u naar

PRAAT MEE!

Hieronder kunt u meer lezen over de aanleiding en het proces.

 

Verbeteren van de leefbaarheid

De aanleiding van de herinrichting is de aanleg van de rondweg. De gemeente Cuijk wil de leefbaarheid van Haps verbeteren. Op dit moment loopt de provinciale weg (N264) dwars door Haps, waardoor er veel doorgaand verkeer door het dorp rijdt. Nu deze weg wordt omgelegd ontstaat er de mogelijkheid om een nieuw ‘hart’ van Haps te maken. De verkeerintensiteit van de weg zal naar verwachting afnemen van ca 15.000 motorvoertuigen per etmaal naar 3.000 à 4.000.

In 2011 heeft Haps al haar eigen dorpsontwikkelingsplan (iDOP) gemaakt waarin voor het hart een ambitie is uitgesproken: “Het dorpshart is een samenhangend vormgegeven gebied waaraan enkele ruimtes liggen. Er is niet één centraal plein dat belangrijker is dan andere plekken. Haps wil een openbare ruimte realiseren waar het aangenaam is elkaar te ontmoeten. Een dorpshart met volop ruimte voor wandelaars en fietsers.” Met dit ontwerpproces willen we die ambitie gaan vertalen naar concreet plan.

 

Proces

Het project heeft verschillende stappen.

 • Er is een klankbordgroep opgesteld vanuit de dorpsraad. We hebben met de klankbordgroep een eerste schouw gehad in het dorp en een bijeenkomt over eerste ideeën en thema’s. Dit zijn losse ideeën en absoluut nog geen ontwerp! 
 • Deze thema’s leggen we nu bij u neer via een bewonersbijeenkomst en deze website. Het zijn nu nog losse thema’s, uiteindelijk wordt met deze onderdelen een samenhangend ontwerp gevormd. Zo proberen we samen grip te krijgen op de uitgangspunten en ambities. Deze avond heeft plaatsgevonden op 6 december 2017.
 • Na deze stap wordt een eerste voorstel gemaakt voor een ontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een tweede bewonersbijeenkomst aan uw voorgelegd. Deze bewonersavond vindt plaats op 7 maart 2018 in de Posthoorn. Het ontwerp komt ook op de website.
 • Daarna volgt nog een laatste aanpassingsronde, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan.

 

Aan de slag

Op deze website gaan we samen met u de uitgangspunten bepalen voor het ontwerp. Wat vindt u belangrijk in Haps? Wat wilt u graag terugzien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp nodig, dus praat mee!

 

Hoe werkt de website?

Op deze website vindt u verschillende gebieden en thema’s waar u op kunt reageren. Per gebied en thema zijn verschillende beelden te zien of worden vragen gesteld. U kunt klikken op het gebied of thema en u kunt reageren in het reactievenster. Als u gaat meedenken, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij het juiste thema te plaatsen. Dat helpt ons enorm in de analyse van uw reacties!

Andere vragen?

 • *
 • *

Op de hoogte blijven?

Laatste nieuws

 • Voorlopig ontwerp centrum van Haps
  Afgelopen donderdag was de bewonersavond over het centrum van Haps. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig in de Stappert! De presentatie bestond uit twee delen. Het eerste deel ging over de aansluitin...
  Lees verder...
 • Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps
  Halverwege vorig jaar gaf de gemeente Cuijk opdracht om een herinrichtingsplan op te stellen voor de Kerkstraat in Haps. Het bureau LOS stadomland uit ’s-Hertogenbosch heeft deze opdracht op zich gen...
  Lees verder...
 • Voortgang Hapse Stap
  Het is al enige tijd stil rondom het ontwerp voor de openbare inrichting van het centrum van Haps. Via dit bericht brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen achter de schermen.Naar aa...
  Lees verder...
 • Eerste conceptontwerp gereed!
  Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat/Centrum Haps. Eind vorig jaar hebben de inwoners van Haps tijdens een bijeenkomst in De Posthoorn hierover al kunnen m...
  Lees verder...