Welkom op de website voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Haps

Op deze website kunt u meedenken over het ontwerp dat in de komende periode gemaakt gaat worden. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces.

 

Verbeteren van de leefbaarheid

De aanleiding van de herinrichting is de aanleg van de rondweg. De gemeente Cuijk wil de leefbaarheid van Haps verbeteren. Op dit moment loopt de provinciale weg (N264) dwars door Haps, waardoor er veel doorgaand verkeer door het dorp rijdt. Nu deze weg wordt omgelegd ontstaat er de mogelijkheid om een nieuw ‘hart’ van Haps te maken. De verkeerintensiteit van de weg zal naar verwachting afnemen van ca 15.000 motorvoertuigen per etmaal naar 3.000 à 4.000.

In 2011 heeft Haps al haar eigen dorpsontwikkelingsplan (iDOP) gemaakt waarin voor het hart een ambitie is uitgesproken: “Het dorpshart is een samenhangend vormgegeven gebied waaraan enkele ruimtes liggen. Er is niet één centraal plein dat belangrijker is dan andere plekken. Haps wil een openbare ruimte realiseren waar het aangenaam is elkaar te ontmoeten. Een dorpshart met volop ruimte voor wandelaars en fietsers.” Met dit ontwerpproces willen we die ambitie gaan vertalen naar concreet plan.

 

Proces

Het project heeft verschillende stappen.

  • Er is een klankbordgroep opgesteld vanuit de dorpsraad. We hebben met de klankbordgroep een eerste schouw gehad in het dorp en een bijeenkomt over eerste ideeën en thema’s. Dit zijn losse ideeën en absoluut nog geen ontwerp!
  • Deze thema’s leggen we nu bij u neer via een bewonersbijeenkomst en deze website. Het zijn nu nog losse thema’s, uiteindelijk wordt met deze onderdelen een samenhangend ontwerp gevormd. Zo proberen we samen grip te krijgen op de uitgangspunten en ambities.
  • Na deze stap wordt een eerste voorstel gemaakt voor een ontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een tweede bewonersbijeenkomst aan uw voorgelegd (naar verwachting medio februari, begin maart).  Het ontwerp komt ook op de website.
  • Daarna volgt nog een laatste aanpassingsronde, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan.

 

Aan de slag

Op deze website gaan we samen met u de uitgangspunten bepalen voor het ontwerp. Wat vindt u belangrijk in Haps? Wat wilt u graag terugzien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp nodig, dus praat mee!

 

Hoe werkt de website?

Op deze website vindt u verschillende thema’s waar u op kunt reageren. Per thema zijn verschillende beelden te zien of er worden vragen gesteld. U kunt klikken op het thema en reageren in het reactievenster. Als u gaat meedenken, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij het juiste thema te plaatsen. Dat helpt ons enorm in de analyse van uw reacties!

Andere vragen?

  • *
  • *