Welkom op de website voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Haps

Op deze website kunt u meedenken over het ontwerp dat in de komende periode gemaakt gaat worden. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces.

Als u direct wilt reageren op het ontwerp gaat u naar

PRAAT MEE!

Hieronder kunt u meer lezen over de aanleiding en het proces.

 

Verbeteren van de leefbaarheid

De aanleiding van de herinrichting is de aanleg van de rondweg. De gemeente Cuijk wil de leefbaarheid van Haps verbeteren. Op dit moment loopt de provinciale weg (N264) dwars door Haps, waardoor er veel doorgaand verkeer door het dorp rijdt. Nu deze weg wordt omgelegd ontstaat er de mogelijkheid om een nieuw ‘hart’ van Haps te maken. De verkeerintensiteit van de weg zal naar verwachting afnemen van ca 15.000 motorvoertuigen per etmaal naar 3.000 à 4.000.

In 2011 heeft Haps al haar eigen dorpsontwikkelingsplan (iDOP) gemaakt waarin voor het hart een ambitie is uitgesproken: “Het dorpshart is een samenhangend vormgegeven gebied waaraan enkele ruimtes liggen. Er is niet één centraal plein dat belangrijker is dan andere plekken. Haps wil een openbare ruimte realiseren waar het aangenaam is elkaar te ontmoeten. Een dorpshart met volop ruimte voor wandelaars en fietsers.” Met dit ontwerpproces willen we die ambitie gaan vertalen naar concreet plan.

 

Proces

Het project heeft verschillende stappen.

 • Er is een klankbordgroep opgesteld vanuit de dorpsraad. We hebben met de klankbordgroep een eerste schouw gehad in het dorp en een bijeenkomt over eerste ideeën en thema’s. Dit zijn losse ideeën en absoluut nog geen ontwerp! 
 • Deze thema’s leggen we nu bij u neer via een bewonersbijeenkomst en deze website. Het zijn nu nog losse thema’s, uiteindelijk wordt met deze onderdelen een samenhangend ontwerp gevormd. Zo proberen we samen grip te krijgen op de uitgangspunten en ambities. Deze avond heeft plaatsgevonden op 6 december 2017.
 • Na deze stap wordt een eerste voorstel gemaakt voor een ontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een tweede bewonersbijeenkomst aan uw voorgelegd. Deze bewonersavond vindt plaats op 7 maart 2018 in de Posthoorn. Het ontwerp komt ook op de website.
 • Daarna volgt nog een laatste aanpassingsronde, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan.

 

Aan de slag

Op deze website gaan we samen met u de uitgangspunten bepalen voor het ontwerp. Wat vindt u belangrijk in Haps? Wat wilt u graag terugzien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp nodig, dus praat mee!

 

Hoe werkt de website?

Op deze website vindt u verschillende gebieden en thema’s waar u op kunt reageren. Per gebied en thema zijn verschillende beelden te zien of worden vragen gesteld. U kunt klikken op het gebied of thema en u kunt reageren in het reactievenster. Als u gaat meedenken, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij het juiste thema te plaatsen. Dat helpt ons enorm in de analyse van uw reacties!

Nieuws

Een druk bezochte bewonersavond in Haps – 6 december

Geplaatst op
Een druk bezochte bewonersavond in Haps – 6 december

Woensdag 6 december was de eerste bewonersavond over de herinrichting van de Kerkstraat en aanliggende pleinen. Tegelijkertijd werd ook de projectwebsite geopend waar u kunt reageren op alle onderwerpen! Klik hier als u mee wilt praten.

Wethouder Gerard Stoffels opende de avond en daarna gaf Gerbert Smulders (bureau LOS Stadomland) een inleidende presentatie over de eerste ideeën. Vervolgens gingen de aanwezige bewoners in groepjes aan de slag. Hieronder een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen binnen de verschillende groepen.

 

 

 

 • Er is behoefte aan een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Het Kerkplein en het Marijkeplein worden gezien als het middelpunt van het dorp en zou als samenhangend hart kunnen dienen. Het zou een verblijfsruimte kunnen worden die voor alle leeftijden geschikt is en waar festiviteiten kunnen plaatsvinden.
 • Er kwam naar voren dat het Raadhuisplein ook betrokken zou moeten worden bij de herinrichting. Dit plein behoort immers bij het ‘hart’ van Haps.
 • De sfeer van Haps mag ‘dorpser’. Hiervoor kan gezocht worden in materiaal, groen en detaillering. 
 • Haps kan een stuk groener worden. Over de manier waarop (bomen, hagen, rozenperken) wordt wisselend gedacht, maar het uitgangspunt is duidelijk: groener. Er moet wel aandacht zijn voor onderhoud van het groen, zodat er geen overlast veroorzaakt wordt.
 • Veiligheid was een veelbesproken onderwerp. De Kerkstraat moet veilig zijn voor fietsers (in het bijzonder voor kinderen) en voetgangers (rekening houdend met ouderen). Daarnaast is het belangrijk dat de weg rollator-, rolstoel en kinderwagenvriendelijk is (gelijkvloers) en dat er geen onduidelijkheden mogen ontstaan over voorrang en andere verkeersregels. Veiligheid voorop!
 • Belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting moeten zijn dat de inrichting een vertragende functie heeft (veiligheid) en dat er zo min mogelijk overlast is van trillingen en geluid.
 • Op een aantal plekken zijn parkeerproblemen. Het parkeren langs de Beerseweg is een aandachtspunt in verband met de Stappert, daarnaast zijn er op een aantal plekken langs de Kerkstraat ook piekmomenten in het parkeren. Hier moet aandacht voor zijn. 
 • Er mag meer gedaan worden met het ‘DNA’ van Haps. Dit is belangrijk voor het trekken van toeristen. Hierbij kan gedacht worden aan (het internationaal bekende) Hapshuis, de roos als onderdeel van de historie en het profileren van Haps bij binnenkomst. Daarnaast mag ook het Duits lijntje meer ‘gezien’ worden en mag dit een prominentere plek krijgen op de Loswal.
|

Op de hoogte blijven?

Naam

Andere vragen?

 • *
 • *