Nieuws

Een druk bezochte bewonersavond in Haps – 6 december

Geplaatst op
Een druk bezochte bewonersavond in Haps – 6 december

Woensdag 6 december was de eerste bewonersavond over de herinrichting van de Kerkstraat en aanliggende pleinen. Tegelijkertijd werd ook de projectwebsite geopend waar u kunt reageren op alle onderwerpen! Klik hier als u mee wilt praten.

Wethouder Gerard Stoffels opende de avond en daarna gaf Gerbert Smulders (bureau LOS Stadomland) een inleidende presentatie over de eerste ideeën. Vervolgens gingen de aanwezige bewoners in groepjes aan de slag. Hieronder een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen binnen de verschillende groepen.

 

 

 

  • Er is behoefte aan een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Het Kerkplein en het Marijkeplein worden gezien als het middelpunt van het dorp en zou als samenhangend hart kunnen dienen. Het zou een verblijfsruimte kunnen worden die voor alle leeftijden geschikt is en waar festiviteiten kunnen plaatsvinden.
  • Er kwam naar voren dat het Raadhuisplein ook betrokken zou moeten worden bij de herinrichting. Dit plein behoort immers bij het ‘hart’ van Haps.
  • De sfeer van Haps mag ‘dorpser’. Hiervoor kan gezocht worden in materiaal, groen en detaillering. 
  • Haps kan een stuk groener worden. Over de manier waarop (bomen, hagen, rozenperken) wordt wisselend gedacht, maar het uitgangspunt is duidelijk: groener. Er moet wel aandacht zijn voor onderhoud van het groen, zodat er geen overlast veroorzaakt wordt.
  • Veiligheid was een veelbesproken onderwerp. De Kerkstraat moet veilig zijn voor fietsers (in het bijzonder voor kinderen) en voetgangers (rekening houdend met ouderen). Daarnaast is het belangrijk dat de weg rollator-, rolstoel en kinderwagenvriendelijk is (gelijkvloers) en dat er geen onduidelijkheden mogen ontstaan over voorrang en andere verkeersregels. Veiligheid voorop!
  • Belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting moeten zijn dat de inrichting een vertragende functie heeft (veiligheid) en dat er zo min mogelijk overlast is van trillingen en geluid.
  • Op een aantal plekken zijn parkeerproblemen. Het parkeren langs de Beerseweg is een aandachtspunt in verband met de Stappert, daarnaast zijn er op een aantal plekken langs de Kerkstraat ook piekmomenten in het parkeren. Hier moet aandacht voor zijn. 
  • Er mag meer gedaan worden met het ‘DNA’ van Haps. Dit is belangrijk voor het trekken van toeristen. Hierbij kan gedacht worden aan (het internationaal bekende) Hapshuis, de roos als onderdeel van de historie en het profileren van Haps bij binnenkomst. Daarnaast mag ook het Duits lijntje meer ‘gezien’ worden en mag dit een prominentere plek krijgen op de Loswal.
|