Nieuws

Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps

Geplaatst op
Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps

Halverwege vorig jaar gaf de gemeente Cuijk opdracht om een herinrichtingsplan op te stellen voor de Kerkstraat in Haps. Het bureau LOS stadomland uit ’s-Hertogenbosch heeft deze opdracht op zich genomen. Om de Kerkstraat opnieuw in te kunnen richten zijn diverse onderzoeken nodig. Een van die onderzoeken is een onderzoek naar trillingen die ontstaan door passerend verkeer.

 

 

Mooier Haps

Met het herinrichtingsplan moet Haps mooier worden en weer een meer dorps karakter krijgen. Dat kan ook, nu het meeste, doorgaande verkeer niet meer door de dorpskom rijdt maar via de Randweg. Met bewoners is inmiddels gesproken over de herinrichting. Op basis van hun wensen en ideeën is inmiddels een eerste ontwerpplan gepresenteerd. Het gaat om een concept, er moeten nog zaken uitgewerkt worden en bijstelling van het ontwerpplan is nog mogelijk.

 

Reacties

Over het algemeen zijn de reacties op het ontwerpplan positief. Maar veel inwoners hebben hun zorgen geuit over mogelijke trillingen die ontstaan nu het asfalt in de straat vervangen wordt door klinkers. Dat is althans het plan. Het college neemt deze zorgen serieus. Men laat daarom onderzoek doen naar de gevolgen van trillingen in relatie tot het materiaalgebruik. Het trillingsonderzoek zal door het bedrijf Sweco uit De Bilt worden uitgevoerd.

 

Onderzoek

Het trillingsonderzoek heeft als doel om de toekomstige situatie, na de herinrichting van de Kerkstraat, in beeld te brengen. Ondanks het feit dat er nu nog asfalt ligt, is een onderzoek toch zinvol. Er kunnen namelijk modelberekeningen worden gemaakt. Dat betekent dat uit de metingen gegevens kunnen worden afgeleid over onder andere de bodemgesteldheid. Op basis daarvan kan berekend worden hoe het trillingsniveau is als er geen asfalt meer ligt maar klinkerbestrating. Maar ook wat er gedaan kan worden om eventuele trillingen te verminderen. Om een betrouwbaar rekenmodel op te kunnen stellen, is informatie nodig over trillingen in de huidige situatie. Ook al zijn die op dit moment niet hinderlijk voor de omwonenden, met gevoelige meetapparatuur zijn deze te registreren en door te berekenen naar de toekomst. 

 

Metingen

De metingen in de Kerkstraat worden uitgevoerd in vier woningen. Daar wordt gedurende ruim een week gemeten. De eerste dag van de meetperiode is gepland op 11 oktober. Op die dag zal een vrachtwagen van Loonbedrijf Derks diverse keren door de straat rijden met variërende snelheden. Bij deze passages wordt in de vier woningen de optredende trillingssterkte gemeten. Vervolgens worden gedurende een week alle trillingsniveaus van overig passerend verkeer gemeten. Zo ontstaat een representatief beeld van de huidige situatie in de vier woningen. 
De onderzoeksresultaten van het trillingsonderzoek zullen naar verwachting einde van dit jaar beschikbaar zijn.

 

Informatie


Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer D. van de Laarschot, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485 – 396 600 of danny.vandelaarschot@cgm.nl 

|