Aan de Beerseweg wordt momenteel best veel ‘wild’ geparkeerd, met name als er activiteiten zijn bij de Stappert. Door de huidige inrichting is het onduidelijk waar je kunt parkeren. Daarnaast zijn de bestaande stoepen erg smal. Met name voor oudere...

In de bestaande situatie wordt er op verschillende plekken geparkeerd. Bij de bakker, bij Vivendi, op het Kerkplein en op de Beerseweg (zie volgend thema). Er zijn geen grote parkeerproblemen, maar bij een activiteit in de Stappert kan het druk zijn ...

In ons dorp liggen de functies aan de Kerkstraat best ver uit elkaar. Er is niet één centrale plek waar alles te doen is, maar er is eerder sprake van een verbindende lijn. Daarom is de herkenbaarheid van de lijn en het comfort, waarmee je van de ene...

De verkeersintensiteit gaat enorm omlaag. Van 15.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 3.000/4.000 per dag. De Kerkstraat wordt dus geen verkeersweg meer, maar kan meer een verblijfsfunctie krijgen.Met deze intensiteit is het gebruikelijk dat we ...

Af en toe is er in Haps wateroverlast in het centrum door enorme hoosbuien. Dit zal, door extremer weer, in de komende jaren vaker voor kunnen komen. Er wordt daarom, los van dit project, gewerkt aan een visie op de wateropgave in Haps. Voor de inric...

Aan de weg liggen veel verschillende woningen en andere panden. Bijna ieder pand heeft op een verschillende manier een eigen voorruimte: soms stenig, soms groen. De erfafscheiding van al die panden is steeds anders: soms een muurtje, soms een haag of...

Ons dorpshart is nu erg stenig. Dat is logisch met zoveel verkeer. Toch staan er op een aantal plekken mooie grote bomen en zijn er verschillende groene voortuinen. Haps kan nog een stuk groener worden. Er is best wel wat ruimte om Haps groener te ma...

De pleinen aan de Kerkstraat hebben nu geen uitgesproken sfeer of functie. Het Kerkplein dient nu als parkeerplaats, het Marijkeplein is niet veel meer dan een grasveld.Wij denken dat alle ruimtes veel aantrekkelijker kunnen worden, zowel in hun beel...

Vanuit het dorpsontwikkelingsplan (uit 2011) kwam naar voren dat er behoefte is aan een verbinding van verschillende ruimten. Niet specifiek één plein, maar wel de verbinding van hiertussen. Dit willen we nu toetsen met dit thema.Haps heeft aan de Ke...

Haps is een leuk dorp met een sterk verenigingsleven. Het is er goed wonen. In Haps zijn een aantal aardige gebouwen, er zijn een paar fantastische beukenbomen, er is een geschiedenis met het kweken van rozen, het Duits lijntje gaat door Haps, maar e...