Kerkstraat

In het ontwerp is een gemengd wegprofiel zowel voor de fietser en auto voorgesteld. Dit sluit aan bij de beslissing van de gemeente, om de Kerkstraat als 30 km/h zone in te richten.

De ingrepen in de Kerkstraat zijn puntsgewijs op te noemen:

 • De fietser rijdt samen met de auto op de rijbaan. De fietser zorgt ervoor dat de auto’s minder snelheid kunnen maken, de fietser ‘remt’ letterlijk de auto.
 • De rijbaan is smaller dan in de huidige situatie, er gaat immers een stuk minder (vracht)verkeer over de Kerkstraat. Deze maat is wat ruimer dan standaard voor een 30-km gebied juist omdat in Haps de ruime ook geschikt moet zijn voor het veilig passeren van een landbouwvoertuig of vrachtwagen.
 • De overgang van rijbaan naar stoep is een brede, schuine band van 30 cm. Het is mogelijk om, indien nodig, de stoep op te rijden om uit te wijken.
 • Er is ruimte voor een brede stoep met verspreide bomen.
 • Er worden nieuwe bomen toegevoegd, ook krijgen de verspreide bomen meer ruimte. Nieuwe bomen zijn niet geplaatst voor ramen van woningen.
 • Parkeren langs de weg is in principe niet nodig en ook niet gewenst. Waar parkeerplaatsen nodig zijn, kan de stoep hiervoor gebruikt worden. Deze is breed genoeg.
 • We beperken het aantal potentiële parkeerplaatsen door bomen, straatverlichting en ander straatmeubilair slim te plaatsen.
 • Er ontstaat meer ruimte bij de horecagelegenheden voor het uitbreiden van hun terras doordat er gespeeld is met de as van de weg.

Aan de noordzijde zal een rotonde worden aangelegd. Hierover heeft onlangs een informatieavond plaatsgevonden. Dit ontwerp staat los van dit ontwerp maar zal hier wel op aansluiten.

Om de dorpse sfeer en de samenhang in Haps te versterken stellen we voor om een eenheid te creëren in materialisering en bewegwijzering. Hierbij kan gedacht worden aan banken, verlichting, prullenbakken en fietsbeugels in dezelfde stijl. Daarnaast zou een ‘Hapse’ bewegwijzering, ontworpen speciaal voor Haps, een fraaie toevoeging zijn. We willen zorgen dat toeristen naar Haps gelokt worden en dat ze de weg kunnen vinden in Haps. Deze kunnen komen bij bijvoorbeeld de entrees van het dorp, maar ook bij de Loswal, het Marijkeplein en het Kerkplein.

 

Terug naar de kaart

Deel

Reacties

 • Ook eens met de aangehaalde punten van John peeters. Water overlast wat gaat daar mee gebeuren. Fietsers op de rijbaan met auto niet wenselijk i.v.m. veiligheid. Ik ken de vele verhalen van overlast van trillingen van de bewoners aan de kerkstraat toen er nog klinkers lagen. Ook al zijn er verbeterde materialen wij willen ook niet de helft van de trillingen van toen. Luc Arts heeft het over de Schans ik heb daar gewoond deze weg is niet te vergelijken met de kerkstraat. Schans heeft wel een drempel en zijn kleine stukjes. Kerkstraat is een lange weg en de vraag is welke vorm deze gaat krijgen, en of hier in de praktijk de snelheid ook uit gaat. Misschien ook eens informeren bij bewoners van de zoetsmeer, die zijn niet blij met de klinkers. Het plan is dat toeristen naar Haps gelokt gaan worden fietsers fietsen liever over asfalt. Ik heb begrepen dat ze in Beugen de klinkers weer gaan vervangen voor asfalt omdat zij graag fietsers in hun dorp krijgen. Voor de horeca in Haps ook wenselijk lijkt mij. Vraag aan planbureau en gemeente niet zo vast houden aan klinkers maar ook open staan voor asfalt. Je hebt kleuren asfalt waarmee je ook mooie pleinen kunt maken. Hebben jullie daar al naar gekeken? 1-4-2018 20:01:39
  1-4-2018 20:19:15
 • Graag wil ik nog even terugkomen op de bijeenkomst van 7 maart. Het plan was om in groepjes gaan te zitten, echter dit werd aangepast omdat er veel onvrede en dus rumoer in de zaal was omdat er slecht of niet geluisterd werd naar de omwonenden( van eerdere bijeenkomst). Een heel aantal heeft de zaal na afloop teleurgesteld verlaten. Ik hoop dat de plannenmakers deze keer wel goed geluisterd hebben en er iets mee gaan doen. Het verkeer vanuit Wanroij, Rijkevoort ( de Bengels wordt ook afgesloten) en vanuit Mill die naar Cuijk of terug moeten zullen toch voor een groot gedeelte door de Kerkstraat blijven rijden. Als deze straat zo gemaakt wordt dat dit zeer lastig wordt zullen ze sluipwegen door woonwijken gaan zoeken, dan krijgen we een situatie die we zeker niet willen hebben lijkt mij. Er ligt nu een goede weg die ook op andere manieren aan te passen is (wegversmallingen) dat er niet hard gereden wordt. Dit geldt uiteraard ook voor het landbouwverkeer. Voordat we überhaupt over een nieuwe weg willen praten lijkt mij dat eerst het rioolwaterprobleem opgelost moet worden. Het idee om het water te bufferen in een verdiept gat op het Marijkeplein gaat niet werken. De hoeveelheid water die er komt met een hoosbui staat niet in verhouding tot de grootte van de verdieping. Tevens loopt water niet omhoog. Het Marijkeplein ligt nogal wat hoger als de straat, het grondwater staat hier op een redelijke hoogte waardoor dit niet gaat werken. Hoe het wel opgelost kan worden weet ik niet, hier zal een deskundige zijn visie over moeten geven. De fietsers over de rijbaan lijkt me een slecht idee, als je daar fietst en er rijdt een grote vrachtwagen of tractor achter je aan dan denk ik dat de meeste mensen op het voetpad gaan fietsen, ik in ieder geval wel. De laatste jaren zijn er geen ongelukken met fietsers en voetgangers gebeurd, waarom gaan we dit risico nemen , veiligheid staat toch voorop. Ook hier en daar een zebrapad voor de kinderen en ouderen ( met rollator en slechtzienden) is zeker aan te bevelen. Ook zij willen graag veilig de overkant bereiken. Parkeren langs de weg (Kerkstraat) is niet nodig, er zijn op andere plaatsen parkeerplaatsen genoeg, waarom zouden we deze hier dan maken ? Bushalte ook niet op de loswal maken, deze is nu midden in het centrum, voor ouderen die moeilijk ter been zijn op een ideale plek. Over de uitvoering asfalt / klinkers heb ik mijn mening gegeven in het onderwerp hierover, er is ook hele mooie asfalt waardoor er geen trillingen , geluid en overlast is. De rotonde aan de Kalkhofseweg is een mooie maar wel een dure oplossing. Het schijnt dat het RBT de kosten moet betalen, dus we kiezen maar meteen de allerduurste oplossing. Is dit niet ook gewoon overheidsgeld ( van Cuijk) wat uit een ander potje komt wat op een andere plek goed gebruikt kan worden. Ook voor de nieuwe Kerkstraat schijnt nog geen budget te zijn. We kunnen hele mooie plannen maken, maar als er geen geld is gaat het toch niet door. We gaan toch ook niet naar een nieuwe Mercedes kijken als we maar een kleine auto kunnen betalen.
  29-3-2018 20:35:21
 • Erg veel boosheid bij mw. Verbeeten. Je mag gerust je gal spuien maar probeer ook wat constructief op het ontwerpplan te reageren.
  20-3-2018 15:28:52
 • Op 7 maart naar inspraakavond geweest, die summier bekendgemaakt was. Hier was nauwelijks inspraak maar meer “ spraak” (info). Mijn advies: Dorpsraad beleg een inspraakavond nu het ontwerp ter inzage heeft gelegen en maak onderscheid tussen wensen Kerkstraat en terechte ongerustheid bewoners. Met de site “Haps.onzegebiedsvisie” bereik je weinig ouderen. Op het ontwerp kan ik geen reactie geven aangezien de kosten van het budget en het ontwerp niet bekend zijn gemaakt en zo lees ik dat verschillende bureau’s ingeschakeld worden wat waarschijnlijk ook invloed heeft op het budget. Lees in tekst waar volgens mij tegenstrijdigheden in staan: De ingrepen in de Kerkstraat zijn puntsgewijs op te noemen: - De fietser rijdt samen met de auto op de rijbaan. De fietser zorgt ervoor dat de auto’s minder snelheid kunnen maken, de fietser ‘remt’ letterlijk de auto. Commentaar: in Haps heeft men in centrum verschillende 30 km. wegen en hier remt de fietser de auto ook niet af, erger nog de fietsers worden weggedrukt, de correcte chauffeurs niet te na gesproken. Bij gescheiden wegverkeer lees ik: - De auto heeft de (brede) rijbaan voor zichzelf en dit zorgt voor een flinke toename van de snelheid. Dit komt de veiligheid niet ten goede. - De uitstraling van dit gescheiden profiel zorgt minder voor een dorpse sfeer en in plaats daarvan wordt een sfeer gecreëerd waar hard rijden uitgenodigd wordt. Commentaar: Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare groepen dus hun veiligheid staat voorop, schuine band geen goed idee, niet veilig bij gladheid of bladeren op de weg. Gemeente hier ligt uw verantwoording. Kan me geheel vinden in aanwonenden die hun ongerustheid uitspraken. Als men door auto’s ca. 3000 keer per dag kopjes en glazen hoort trillen is dat heus een aanslag op je woongenot en is het niet belangrijk of het wel/niet voldoet aan geluidsnormen. - Er worden nieuwe bomen toegevoegd, ook krijgen de verspreide bomen meer ruimte. Nieuwe bomen zijn niet geplaatst voor ramen van woningen. Commentaar: Niet voor ramen lijkt mij niet meer dan kwestie van fatsoen. Mijn vraag: hoe groot zijn de bomen, hoe groot wordt de kruin en wie ruimt het blad in goot en tuin en stoep? Blad vooral bij nat weer gevaarlijk. Wat doet de wortelgroei met oneffenheid stoep? Ergernis: Bijna nergens in Haps centrum kan men wandelen zonder de rijweg op te moeten ivm. auto of ander straatmeubilair of oneffenheden. - Parkeren langs de weg is in principe niet nodig en ook niet gewenst. Waar parkeerplaatsen nodig zijn, kan de stoep hiervoor gebruikt worden. Deze is breed genoeg. - We beperken het aantal potentiële parkeerplaatsen door bomen, straatverlichting en ander straatmeubilair slim te plaatsen. Commentaar: Nu het goed gaat met de economie komen er meer auto’s bij. Hiermee zal men rekening moeten houden. Dit niet gewenst parkeren blijkt niet bij de Beerseweg daar staat nu al op 1 plaats een parkeervak voor de voordeur. - Aan de noordzijde zal een rotonde worden aangelegd. Commentaar: Hoor van mensen dit is mosterd na de maaltijd. - Het schoolplein wordt toegankelijker voor iedereen, terwijl de veiligheid geborgd blijft. De verschillende stappen zorgen voor de scheiding tussen plein en weg, tegelijkertijd zorgen ze voor groen en voor plekken waar gespeeld kan worden. Commentaar: Voor zover ik weet is het een bijzondere school (R.K.), het schoolplein is dan eigendom van school. Schoolbestuur ik wens jullie veel wijsheid. - De bushalte is verplaatst van het Marijkeplein naar de Loswal. Commentaar: De meeste ouderen wonen in het centrum dus heb bezwaar om bushalte te verplaatsen. Kerkplein: - Het wordt een multifunctioneel plein; de kermis kan hier plaatsvinden (zie kaartje. Commentaar: Wordt het geluid stilgelegd tijdens eucharistieviering? Waar moeten kerkgangers hun auto laten tijdens kermis om mis bij te wonen? Nu al klagen, meestal ouderen kerkgangers die moeilijk lopen, dat er geen plaats is op het kerkplein bij activiteiten in sporthal. - In de huidige situatie zijn er 35 parkeerplaatsen, maar door een slimmere indeling kunnen er zo’n 16 auto’s extra parkeren. Dit is voor piekmomenten handig, zoals bij drukke momenten van de Stappert. Er komt geen strikte indeling van parkeerplaatsen, maar met subtiele details, bijvoorbeeld in de vorm van noppen, is het helder hoe te parkeren. Commentaar: niet iedereen kan even goed parkeren of heeft meer ruimte nodig om uit auto te stappen dus ik twijfel met geen strikte indeling. Beerseweg: - Het is mogelijk om, indien nodig, de stoep op te rijden om uit te wijken. In de nieuwe situatie zijn net zoveel parkeerplaatsen als in de bestaande situatie. - De parkeerplaatsen zullen duidelijk worden gemarkeerd, zodat in drukke situaties het ‘wild’ parkeren voorkomen kan worden. Eventueel kunnen op het terrein van de Stappert nog extra parkeerplaatsen worden toegevoegd, dit in overleg met de Stappert. Commentaar: Net zoveel parkeerplaatsen als in de bestaande situatie is niet juist, er zijn zelfs parkeerplaatsen voor voordeur, garages en inrit. Zelfs de straatverlichting wordt verplaatst voor meer parkeervakken werd in de bijeenkomst gezegd. De stoep op rijden om uit te wijken is niet veilig vooral bij regenweer in herfst met al dat blad en met naar verhouding meer voetgangers met rollator, dit roept tevens ergernis op. Las ik niet ergens dat parkeren bij bewoners niet gewenst is en straatmeubilair geplaatst wordt. Dit is in tegenspraak met wat er op de Beerseweg gebeurt. Met de Stappert wordt wel overlegd terwijl deze de veroorzaker van de problemen is maar men vindt het niet nodig om met bewoners te overleggen. Staat er niet in folders van de gemeente “Overleg met uw buren”? Ik maak ernstig bezwaar tegen de parkeerplaatsen voor onze woning en wel; - Overlast - Luchtkwaliteit (fijn stof) - Derving woongenot. - Vrachtwagens en busjes die uitzicht belemmeren. De sporthal heeft het parkeerprobleem aan zichzelf te danken want al voor de bouw is tegen te weinig parkeerplaatsen bezwaar gemaakt en zoals gewoonlijk niet geluisterd. Daarna werden er nog nabij sporthal “ Stappertwoningen” gebouwd zelfs zonder garage dat is toch vragen om moeilijkheden. De Stappert heeft een plein liggen waarop ook geparkeerd kan worden en bezet zelf al 4 parkeerplaatsen voor eigen personeel en invaliden. Bovendien kan de rechts van de Gladiolenstraat (afslag Louis v.d.Groes) waar bomen staan, ook ingericht worden als parkeerterrein zonder de groenfunctie te verliezen als men een harde ondergrond met gras eroverheen maakt zoals Marijkeplein nu. Het zijn sporters dus auto verder weg zetten hoeft geen probleem te zijn, ze kunnen allemaal lopen, dit is gemakzucht, maar geef duidelijk aan waar geparkeerd moet worden en gebruik daarvoor de nieuwe wegwijzers. De gemeente verlangt een parkeerterrein bij nieuw te bouwen panden van ondernemers terwijl ze daar zelf niet aan voldoet. Dus gemeente zorg zelf voor parkeerplaatsen en wentel het niet af op aanwonenden. Er wordt te weinig rekening gehouden dat er aan de parkeerzijde bijna allemaal ouderen wonen van 65 jaar of ouder met kleinkinderen en dit geeft een onveilige situatie. Hapse raadsleden hier ligt een taak voor jullie.
  16-3-2018 14:40:03
 • Een aantal opmerkingen. Op zich een mooi plan, ik maak mij zorgen over de volgende punten: - de gehele weg leent zich zoals het er nu uitziet nog veel te veel om TE hard te rijden, * dit veroorzaakt meer geluid en trillingen, * levert gevaar op, - dus breng meer snelheid beperkende obstakels in. - Een van de uitgaanspunten was volgens mij, dat er minder stenen en asfalt zouden moeten komen. Ik heb het niet na gemeten, maar ik denk dat er in het nieuwe plan NOG meer verharding is bij gekomen. - Hoewel ik begrip heb voor sommige standpunten,heeft zich toch weer laten verleiden maatregelen te nemen waarbij een kleine minderheid dingen bepaald voor de meerderheid. Bv. wordt de weg toch weer breder dan waarover aanvankelijk gesproken werd. Met alle begrip voor het landbouw verkeer, zij kunnen ook over een weg van 5 meter breed, waar mogelijkheden zijn aangebracht om elkaar te passeren. - Mijn grootste zorg zijn de stukken weg aan de noord- en de zuidkant van de kern. Met alle respect dit blijven dezelfde race banen als ze nu al zijn (vooral de zuidkant). Ik zie geen enkele snelheid beperkende maatregel in deze stukken. Waarom dit dan benoemen als 30 km/uur weg. Totale waanzin, ook aan deze weg wonen mensen die last hebben van geluid en trillingen. Bij de T-splitsing St. Hubertseweg/ Zoetendaalstraat rijdt een groot deel van het verkeer, nu er bijna geen langzaam verkeer meer is, komende uit beide richtingen al vaak 100 km/uur of meer.
  15-3-2018 19:53:10
 • Heel mooi plan, ben het wel met Jos eens, waarom rotonde aan de noordzijde? maak van de aansluiting Oefeltseweg en Kalkhof een doorgaande weg, zodat verkeer vanaf kalkhof richting Mill en Uden niet door Haps rijdt maar richting oeffelt gaat en dan de randweg kiest , schuine banden ? niet doen is toch gevaar voor fietsers . verder complimenten voor het mooie plan. (het maakt van Haps een kern zonder drukke weg die de kern doorsnijdt )
  12-3-2018 15:53:24
 • even over het verhaaltje bovenaan: er staat nu 'het besluit van de gemeente om er 30 km/h van te maken'. tijdens de eerste avond bij de Posthoorn is er gezegd dat dit nog niet vastgelegd is, ook tijdens de tweede avond is dit niet op deze manier gemeld. de inrichting zoals hij nu op de tekening staat is meer voor een 50 km/h weg, waar ik persoonlijk geen moeite mee heb. ook staat er dat bestaande bomen meer ruimte gaan krijgen, hoe is dit te realiseren bij bijvoorbeeld de grote plataan bij het muurtje bij kerkstraat 19? die stond eerder al op de foto als 'aandachtspunt'. verder ben ik het met dhr van de Kerkhof eens dat de aansluitingen met oeffeltseweg en st Hubertseweg beter als een kruispunt uitgevoerd kunnen worden (dan is het duidelijk wat de voorkeursrichting is). in het geval van de st Hubertseweg het verkeer over de zoetsmeerweg sturen? dan is er veel plaats over voor uitbreiding van de Aalsvoorten. al met al is het een leuke aankleding, maar de bestaande problemen op deze 2 stukken (waar onder wateroverlast bij hevige regen) worden niet opgelost. dus je kunt je afvragen of je het gemeenschapsgeld hiervoor niet beter kunt besteden aan iets anders.
  8-3-2018 17:21:36
 • Gelikt plan. Breng wel alle verkeersvlakken op gelijk niveau met vlakke banden als geleiding. Schuine banden leveren voor fietsers in herfst en winter gevaarlijke situaties op. Let wel op de opmerkingen van de aanwonenden voor wat betreft te kiezen materiaal (Klinkers). Geluid wordt hiermee verhoogd. Het is wel een plan voor de bewoners! Dus houdt klinkerbestrating alleen tussen Kerk en Kampsestraat. Asfaltbestrating kan dan best van kleurentoplaag worden voorzien. Weliswaar buiten het plan; de rotonde aan de noordzijde is m.i. onzin. Maak een vloeiende aansluiting tussen Oeffeltseweg en Kalkhofseweg met Kerkstraat mogelijk via inritbanden als zijweg aangesloten. Geeft een betere geleiding van het doorgaande verkeer.
  7-3-2018 11:53:25

Plaats een reactie