Geluid en materiaalgebruik

Aan de Kerkstraat wonen ook veel mensen. We willen er in de uitvoering voor zorgen dat het geluidsniveau voor de aanwonenden acceptabel en leefbaar wordt. Dit issue kwam naar boven tijdens de eerste bewonersavond, maar ook op internet en met de klankbordgroep is het uitvoerig besproken. Om dit issue serieus op te pakken is een onafhankelijk verkeerskundig bureau gevraagd onderzoek te doen naar het geluidsniveau en de gevolgen voor het materiaal. In de bijgevoegde memo is te lezen wat daar is uitgekomen.

afbeeldingverschille...

Op de afbeelding is geïllustreerd hoeveel geluid welk materiaal oplevert. Er is een vergelijking gemaakt tussen de situatie zonder randweg en de toekomstige (huidige) situatie met het openen van de rondweg. In de eerste 2 kolommen is te zien dat het geluidsniveau hoog is en de vergelijking te maken is met het geluid van een normaal gesprek, gelach en zelfs een stofzuiger of föhn. 

Kijkend naar de nieuwe situatie ligt het geluidsniveau een stuk lager. Voor asfalt en stille elementenverharding is dit vergelijkbaar met een stil kantoor en voor gebakken klinkers ligt dit een fractie hoger, ergens tussen een stil kantoor en een normaal gesprek. Al met al ligt het geluidsniveau voor alle materialen een stuk lager dan in de situatie zonder randweg.

Een tweede, en hiermee samenhangend issue, is trillingen. Ook willen we zorgen dat de nieuwe weg geen trillingsoverlast gaat veroorzaken voor omwonenden. In het vervolg gaan we deskundigheid inzetten om samen te zoeken naar de beste oplossing die recht doet aan het woonmilieu voor aanwonenden als aan de wens om een dorpse sfeer te realiseren. Puur geredeneerd vanuit de dorpse sfeer vinden we dat een elementenverharding het beste past bij de sfeer van een dorpskern. Een elementenverharding zorgt bovendien minder sterk voor een verkeersuitstraling, waardoor de ruimte minder verkeersaantrekkend is en de rijsnelheid lager wordt.

Samen met bewoners van Haps, aanwonenden en experts zullen we zorgen voor een passende en leefbare situatie.

 

Terug naar de kaart

Bijlage

 1. GeluidseffectenafwaarderingKerkstraatHaps.pdf 7-3-2018 9:50:01

Deel

Reacties

 • Beste Danny, Dus het resultaat is per pand verschillend en kan dus niet uniform worden gehanteerd en de overlast is dus per pand verschillend. Wordt er een grens gesteld aan de minimum en maximum eisen per pand? Met vriendelijke groet, Rob Rademaker
  27-10-2018 10:39:35
 • Beste Rob, De metingen worden verricht in verschillende type woningen (met/zonder isolatie etc.) van verschillende bouwjaren. De metingen dienen als referentiesituatie om een betrouwbaar rekenmodel op te kunnen stellen. Het is daarom niet noodzakelijk dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de (mogelijk) toekomstige situatie.
  26-10-2018 10:17:36
 • Ik heb begrepen dat er inmiddels een test is uitgevoerd met een lege vrachtauto. Deze test kan niet representatief/uniform zijn voor alle panden, en ik wil het hier niet hebben over de school of kerk. Een aantal huizen aan de Kerkstraat heeft enkel glas, geen isolatie, staan 2 meter of 10 meter van de Kerkstraat enz. Waarom wordt er geen test gedaan op de Zoetsmeer, daar ligt sinds enkele maanden voor de helft bestrating.
  25-10-2018 11:30:21
 • Wij blijven ook tegenstander van klinkers. Asfalt heeft duidelijk de voorkeur ivm geluid en zeker ook trillingen. Om nog maar een voorbeeld aan te halen. Ik merk op het moment bijna meer van een fietser die over de tegels voor mijn woning langs rijd, dan van een auto die over het asfalt rijd. Moet ik wel bij zeggen dat wanneer een auto veel te hard rijd, het geluid toeneemt, maar de trilling niet. En ik ben van mening dat er met asfalt ook mooie straatbeelden gecreëerd kunnen worden. Denk aan kleuren en belijning. Voor ons dus een voorkeur, maar zeker ook verzoek om voor asfalt te kiezen voor de woningen aan de kerkstraat. De kern met de pleinen kunnen dan alsnog met klinkerbestrating worden ingericht...
  1-4-2018 22:50:24
 • De grafiek is een mooi plaatje om een ieder duidelijk te maken wat we ongeveer kunnen verwachten. Niets mis mee. Maar kunnen we ook ergens gaan kijken, luisteren en praten met omwonenden waar een gelijk soortige bestrating is aangelegd? Dan kunnen we met eigen ogen en oren zien en horen wat het eventueel allemaal gaat inhouden. Laat, op de volgende vergadering, iemand over het specifieke thema geluid en trillingen komen praten. Iemand die de aanwonenden van de Kerkstraat er eventueel van kan overtuigen dat de klinkers geen extra geluid en trillingen veroorzaken. Niet als ze net liggen, maar ook over 10 jaar. Speel open kaart en vergelijk appels met appels.
  1-4-2018 21:15:06
 • Zoals anderen hier al schrijven al meerdere keren aangegeven niet terug te willen naar klinkers . Tijdens bijeenkomsten en nog een apart gesprek met een delegatie kerkstraat en twee heren van gemeente en planbureau duidelijk aangegeven dat het om het geluid maar vooral ook om trillingen gaat. Wat gaan ze onderzoeken en toelichten tijdens de laatste bijeenkomst het geluid. Zoals ik lees bij John Peeters en Harm Pouwels word er een te mooi beeld geschetst qua geluidsbelasting . Dit geeft weinig vertrouwen. Nu gaan ze dan ook de trillingen door experts laten onderzoeken. Krijgen we hier ook een mooier beeld geschetst ? Ook al zijn er nu verbeterde materialen wij willen als aanwonende ook niet een beetje trillingen. Wij willen geen trillingen van de kerkstraat. Nu is dat niet zo dus laten we dit zo houden. Er zijn ook mooie mogelijkheden met asfalt. Zoals ik al onder een ander bericht aangaf de Schans is niet te vergelijken met de Kerkstraat is een hele andere straat . En Luc je hoeft niet helemaal naar Mill vraag het aan de bewoners aan de zoetsmeer weg hoe zij de klinkers vinden. En zoals Jos van de Kerkhof al schrijft na jaren krijg je oneffenheden en dan nemen geluid en trillingen toe.
  1-4-2018 21:13:08
 • Zoals al vele malen aangegeven door zo ongeveer alle bewoners van de Kerkstraat, geen klinkers ivm trillingen. Ook over de veiligheid van o.a. schoolgaande kinderen die zich zometeen naast het landbouwverkeer op dezelfde rijbaan bevinden maken wij ons zorgen.
  30-3-2018 20:31:02
 • We hebben al meerdere keren ( tijdens de bijeenkomsten en gesprek met projectburo en gemeente) aangegeven dat de bewoners van de Kerkstraat voor het overgrote deel een stille en trillings vrije straat willen hebben. Sinds de Kerkstraat voor jaren terug geasfalteerd is hebben we geen trillingen meer en is het geluid voor ons acceptabel. Wij zijn op dit moment dit "comfort" dus al jaren gewend, wij willen er niet op achteruit gaan. Enkele decibellen 2-3 , geeft ongeveer een verdubbeling van het geluid. Over de trillingen wordt hier niet gesproken, echter deze is nog veel belangrijker als het geluid, de trillingen veroorzaken de gehele dag rinkelende glazen en borden in de kast. Deze trillingen hebben wij al zeer veel jaren gehad en de bewoners die al langere tijd in de Kerkstraat wonen weten dit , dit willen we zeer zeker niet meer terug. Er zijn ook zeer mooie uitvoeringen met asfalt , eventueel met kleuren.
  28-3-2018 20:41:01
 • Klinkers blijven mijn voorkeur hebben als materiaalkeuze, zie centrum Mill bv daar heb je mijn inziens ook geen last van trillingen. Trouwens onze nieuwe wijk de Schans bestaat toch helemaal uit klinkers, misschien moeten we daar eens gaan vragen naar trillingen? zal toch wel dezelfde grondslag zijn?
  19-3-2018 13:10:36
 • Wat voor bestrating er komt maakt mij niet uit, als het voor de aanwonenden maar acceptabel is. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar klinkers, daar wordt de kern op zich veel mooier van.Dit zou best asfalt kunnen zijn, maar ook een klinkersoort. Een aandachtspunt moet zijn, er wordt niet veel aandacht aan besteedt, is dat je moet uit gaan van een weg waar maar 30 km/uur gereden worden. En bij 30 km/uur zal het geluid van klinkers zowel als asfalt zeer acceptabel zijn. De praktijk is met de weg die men nu wil aanleggen dat er veel harder gereden gaat worden en er dan weer altijd veel meer overlast zal zijn van verkeer. Dus mijn inziens ZORG dat er 30 km/uur gereden gaat worden, dan valt alle overlast mee.
  15-3-2018 19:32:13
 • Inderdaad word er door het rapport GeluidseffectenafwaarderingKerkstraatHaps een te mooi beeld geschetst qua geluidsbelasting. Zeker door toepassing van het wetsartikel 110g Wet geluidhinder. Er mag hiermee een correctie van -5db worden meegenomen in de resultaten. En dat is nogal wat, zoals John al aangeeft de geluidsschaal logaritmisch verloopt. En volgens de verwachtingen komen er dagelijks toch nog 3000 tot 4000 voertuigen door Haps....en dat zijn gemiddeld toch nog zo'n 4 voertuigen per minuut!!!!!! Er vanuitgaande dat er gedurende 8 uur minimaal verkeer is. Gezien deze aantallen zou ik zeggen kies voor de laagste geluidsbelasting!
  14-3-2018 18:48:50
 • Het maakt in principe niet uit als je maar uit gaat van een ¨stille ¨ bestrating. Houdt rekening met de wensen van de aanwonenden. Hiermee kun je ook een fraai ontwerp realiseren. De dBA´s zullen in eerste aanleg bij alle toe te passen materialen wel gunstig zijn, maar na 10 jaren krijg je oneffenheden en dan zijn de rapen gaar. Vandaar mijn voorkeur voor asfalt in de rijstrook bij de woningen met fraaie toplaag. Om trillingen te beperken kun je tegen de gevels van de woningen een strook rubbertegels toepassen voor demping van trillingen. Door alle reacties van dhr. Peeters lees ik zijn zorg over het waterbeheer. Zaak is om bij een nieuwe inrichting hier wel rekening mee te houden. Er zijn diverse standaard en innovatieve opties mogelijk maar laat daar de wegenbeheerders maar over stoeien. Denk hierbij ook aan voorkomen van overlast bij ¨hoosbuien¨.
  12-3-2018 16:16:05
 • het 'mooie' plaatje hierboven kan wat misleidend zijn. Ten eerste gaat het alleen om de rechtse drie kolommen, omdat het niet de vraag is óf er een randweg komt, maar welke bestrating er in de situatie van '2025 met rondweg' moet komen te liggen. in onze situatie gaat het dus om 53 dB met 'niet geluids-reducerend' asfalt, 55-56 dB met conventionele waaltjes (plaatje zegt 55, memo zegt 2-3 hoger dan asfalt) en 53 dB met geluidsreducerende klinkers (type de Hamer, volgens mij). daarbij moet je je ook realiseren dat de decibel een zogenoemde logaritmische schaal heeft. dit wil zeggen dat bij een toename met 3 dB het geluid dubbel zo hard klinkt. conclusie: het asfalt wat er nu ligt is qua geluid net zo goed als de geluidsreducerende klinkers van de Hamer, terwijl er ondertussen meer geluidsreducerende asfalt soorten zijn. Met asfalt kun je ook veel qua kleur en toevoegingen (niet alleen de standaard rode fietsstroken), zo zou je bij elke weg van rechts een gekleurd vlak in het asfalt kunnen verwerken, waardoor je er aan herinnerd wordt dat er een zijweg is met voorrang (in het geval van 30 km/h). om de trillingen te meten, zou je kunnen beginnen met een dB(C)-meting in plaats van een dB(A)-meting, zodat ook de lage frequenties meegenomen worden die je huis en de kopjes laten trillen. (zie ook wikipedia) misschien kan iemand even uitvogelen of dit ook met een simpele App op de telefoon kan?
  8-3-2018 18:29:07

Plaats een reactie