Model gescheiden verkeer

Naar aanleiding van de reacties op de bewonersavond en de website is er, naast de variant met gemengd verkeer, ook een variant waar het verkeer gescheiden wordt. De wens is geuit om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer. Dit is technisch mogelijk binnen het concept van de Hapse stapjes. De auto krijgt in dit model een eigen rijbaan en daarlangs komt aan beide zijden een gescheiden fietspad met stoep.

Echter zijn er een aantal redenen waarom deze optie minder logisch is:

 • Door de scheiding van gebruikers is er minder ruimte voor een stoep en groen. De rijbaan moet in verband met het aanwezige landbouw- en vrachtverkeer alsnog een bepaalde breedte krijgen.
 • De auto heeft de (brede) rijbaan voor zichzelf en dit zorgt voor een flinke toename van de snelheid. Dit komt de veiligheid niet ten goede.
 • De uitstraling van dit gescheiden profiel zorgt minder voor een dorpse sfeer en in plaats daarvan wordt een sfeer gecreëerd waar hard rijden uitgenodigd wordt.

Dit model is, net als het andere model, voorgelegd aan een onafhankelijk verkeerskundig bureau en is om bovengenoemde redenen minder ver uitgewerkt. Echter, omdat dit issue in de vorige ronde duidelijk geagendeerd is, willen we via de website de wenselijkheid van deze oplossing met u bediscussiëren. 

 

 

model2gescheidenverk...

 

Terug naar de kaart

Deel

Reacties

 • Parkeren langs de Kerkstraat moeten we met z'n allen niet willen. Dit is ook eerder in de bijeenkomsten uitgesproken. De gescheiden fietsstrook heeft toch ook mijn voorkeur. Dit ivm de schoolgaande jeugd en is volgens mij ook een dringend verzoek van de ouderen uit Haps.
  1-4-2018 21:21:09
 • Ik ben voorstander van een gescheiden fietspad . Nu is dit ook zo en er zijn geen onduidelijke gevaarlijke situaties. Ook voor schoolgaande kinderen duidelijk.
  1-4-2018 20:37:02
 • In hoofdlijnen best een mooi plan, maar zorg ervoor dat de functionaliteit ondergeschikt wordt gemaakt aan de esthetische kwaliteit. Het soort van ¨ shared space¨ idee wat je in het hele pan terug ziet blijkt in de praktijk niet te werken. Verkeersdeelnemer snappen het niet en zeker voor incidentele verkeersdeelnemers is een zichtbare geleiding in het wegdek een must. (PS: In Gennep na een jaar al weer afgeschaft!). Houdt het gehele wegniveau op gelijke hoogte zoals bij een woonerf en zeker geen schuine overgangen (waar niet direct noodzakelijk) naar verschillende rijstroken. Glad en gevaarlijk. Door beoogde rotonde bij Oeffeltseweg/Kerkstraat weg te laten en een vloeiende overgang te maken tussen Kalkhofseweg en Oeffeltseweg met Kerstraat als zijstraat voorzien van een beperkte belemmering, nodig je het doorgaande verkeer tussen Cuijk en Rijkevoort/Wanroy uit om makkelijker/sneller gebruik te maken van de rondweg. Verdere opmerkingen heb ik bij de deelplannetjes geplaatst.
  15-3-2018 9:49:36
 • Het auto verkeer wordt bij gelijke rijbanen niet "geremd" door de fietsers maar levert alleen gevaarlijke situaties op. De kerkstaat wordt door hele jonge fietsers gebruikt die naar school gaan, de scheiding auto en fiets is mijn inziens noodzakelijk om ongelukken te voorkomen.
  14-3-2018 17:30:05
 • over de mogelijkheid tot parkeren; het lijkt me niet verstandig om een parkeerstrook tussen de fietsers en de rijbaan te hebben. een voorbeeld van deze situatie is de Heijenseweg in Gennep, waar ik toevallig vorig jaar zelf een snorscooter-rijdster de stuipen op het lijf gejagen heb omdat we elkaar niet zagen door de rij geparkeerde auto's tussen ons in, toen ik een inrit op wilde draaien. als de parkeerstrook helemaal naar links of rechts gelegd wordt, zijn voetgangers (ook kleuters) en fietsers veel beter te zien. je zou in die situatie tussen de bomen kunnen parkeren.
  8-3-2018 18:43:00

Plaats een reactie