Hoofdlijn: De Hapse stap

Voorafgaand

Naar aanleiding van de bewonersavond op 6 december en de internetdiscussie hebben we een eerste ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kerkstraat.

De belangrijkste conclusies van de eerste bewonersavond en de internetdiscussie zijn:

 • De Hapse identiteit mag meer zichtbaar gemaakt worden; de rozenhistorie, het Duits lijntje, het verenigingsleven, het Haps Huys;
 • De pleinen hebben een verschillend karakter, maar er is meer samenhang tussen de pleinen gewenst zodat het meer als één geheel gaat voelen;
 • Betrek het Raadhuisplein bij het plan;
 • Haps moet groener worden, de voorkeur gaat uit naar een dorpse sfeer met verspreide bomen;
 • Het parkeren rondom de Beerseweg kan beter ingericht worden;
 • De Kerkstraat moet makkelijk oversteekbaar zijn;
 • De Kerkstraat moet veilig zijn;
 • De nieuwe situatie mag geen groot geluids- en trillingenprobleem veroorzaken. 

 

De Hapse stap

Als verbindend element introduceren we de ‘Hapse stap’. 
De Hapse stap is een voetstap die de verbinding legt tussen de verschillende pleinen in Haps en zo een samenhangende sfeer maakt. Daarnaast is het een middel om Haps groener te maken én wordt Haps veiliger doordat de Hapse stap het verkeer op een natuurlijke wijze stuurt. 

De Hapse stap is een ‘grote’ plantenbak met een fraaie betonnen rand van ca. 50 cm breed en een variërende hoogte. De stappen zijn doormidden ‘geknipt’ om logische looproutes te maken. Door het knippen van de stap ontstaat er letterlijk een afdruk van een voetstap. 

In eerste plaats dienen de stappen dus als ‘verbinders’, daarnaast heeft de stap nog andere functies: 
 

 • VEILIG. De stap dient als afscheiding tussen auto en voetganger. De voetstap is zodanig neergelegd dat de auto goed gestuurd wordt. De stap zorgt dus voor een veilig weggebruik.
 • GROEN. De stappen zullen grotendeels ingericht worden met bomen en een bodembedekker om Haps groener te maken.
 • GEBRUIKEN EN VERBLIJVEN. De randen van de stap kunnen variëren in hoogte, zo kan de rand dienen als bank, maar wanneer het een speelplek is, is de rand juist laag. De referentiebeelden geven een beeld van hoe de stappen gebruikt en vormgegeven kunnen worden. 

De verschillende pleinen houden op deze manier elk hun eigen karakter, maar door de Hapse stap worden de pleinen verbonden en wordt het centrum meer een geheel.
 

De pleinen en de Kerkstraat

Het centrum wordt gevormd door het Kerkplein, het Marijkeplein, het Raadhuisplein en het schoolplein. Op deze pleinen wordt de Hapse stap gebruikt als verbindend middel. Daarnaast wordt op de pleinen één soort bestrating voorgesteld en wordt het overal gelijkvloers. Door de sturing van de stappen kennen de verschillende gebruikers hun eigen plek. 

De Kerkstraat en de Beerseweg hebben een andere inrichting dan de pleinen; de auto en fietser bevinden zich samen op de rijbaan en de voetganger bevindt zich op de stoep. De overgang van het centrum naar de Kerkstraat is aan de noordkant bij de kerk en aan de zuidkant bij de school. 

Bij de verschillende deelgebieden en thema’s wordt dieper ingegaan op de functies van de pleinen, het profiel en wordt een impressie gegeven van de nieuwe situatie. 

 

 

Hierboven ziet u een schematische weergave van het idee. De verschillende pleinen houden hun eigen 'kleur', ofwel karakter, ze blijven verschillend. De stappen worden ingezet als middel om de pleinen met elkaar te verbinden.

Op deze afbeelding is te zien dat de stapjes op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan de rand van het stapje soms hoog zijn, bijvoorbeeld om de auto te sturen of om op te zitten, maar de rand kan ook laag zijn, bij bijvoorbeeld een speelplek. De stapjes hebben van bovenaf de vorm van een voetstap en zijn dus letterlijk de 'verbinders'.

Op deze kaart is te zien waar we de stapjes hebben geplaatst. De meeste stapjes zijn groen gekleurd; ze zullen worden beplant met bomen en een bodembedekker. Het stapje op het Marijkeplein kan dienen als een amfitheater en het stapje bij de school kan een speelplek worden.

Deze referenties geven een indruk van hoe de stapjes gebruikt kunnen worden als bank.

Deze referenties geven een indruk van hoe de stapjes gebruikt en ingevuld kunnen worden.

 

Terug naar Praat mee

 

 •  

Deel

Reacties

 • Ook eens met de aangehaalde punten van John peeters. Water overlast wat gaat daar mee gebeuren. Fietsers op de rijbaan met auto niet wenselijk i.v.m. veiligheid. Ik ken de vele verhalen van overlast van trillingen van de bewoners aan de kerkstraat toen er nog klinkers lagen. Ook al zijn er verbeterde materialen wij willen ook niet de helft van de trillingen van toen. Luc Arts heeft het over de Schans ik heb daar gewoond deze weg is niet te vergelijken met de kerkstraat. Schans heeft wel een drempel en zijn kleine stukjes. Kerkstraat is een lange weg en de vraag is welke vorm deze gaat krijgen, en of hier in de praktijk de snelheid ook uit gaat. Misschien ook eens informeren bij bewoners van de zoetsmeer, die zijn niet blij met de klinkers. Het plan is dat toeristen naar Haps gelokt gaan worden fietsers fietsen liever over asfalt. Ik heb begrepen dat ze in Beugen de klinkers weer gaan vervangen voor asfalt omdat zij graag fietsers in hun dorp krijgen. Voor de horeca in Haps ook wenselijk lijkt mij. Vraag aan planbureau en gemeente niet zo vast houden aan klinkers maar ook open staan voor asfalt. Je hebt kleuren asfalt waarmee je ook mooie pleinen kunt maken. Hebben jullie daar al naar gekeken?
  1-4-2018 20:01:39
 • Om reacties op het plan aan te dragen hebben wij geen richtbudget nodig, maar ik mag hopen dat de gemeente vanuit een richtbudget de opdracht verstrekt heeft om plannen op te stellen. Dit betekent dat het basisplan in ieder geval binnen de marges valt Het kan niet zo zijn dat een richtbudget fors overschreden wordt, want dan worden we allemaal voor de gek gehouden. Los daarvan: Het plan ziet er fraai en speels uit wat erg wenselijk is, maar houdt vooral rekening met de gevoelens van aanwonenden en houdt de invulling in ieder geval praktisch . Maak vooral ook geen gekke dingen die verkeersdeelnemers niet snappen of voor meerderlei uitleg vatbaar is. Houdt de leerlingen van de basisschool beschermd t.o.v. de doorgaande weg. Kijk ook naar mogelijkheid van omleidingen wanneer de kern bij evenementen afgesloten moet worden. Ik ben erg benieuw naar het definitieve ontwerp, welk in ieder geval past binnen het financiële raamwerk.
  28-3-2018 16:14:49
 • Tijdens de eerste bijeenkomst is gezegd dat er aandacht besteed moet worden aan de opvang van hemelwater. Het heeft een hoge prioriteit, maar dat zie ik nergens terug in het plan. Als je boven de grond gaat uitvoeren, dan moet je eerst kijken of er onder de grond nu of de komende jaren niets moet gebeuren. (riolering, berging hemelwater, kabels en leiding, glasvezel). Is dat gebeurd? Wat ik storend vind is dat er geen richtbudget voor het totale plan is aangegeven. Als je een huis wilt laten ontwerpen door een architect dan geef je o.a. aan wat het te besteden bedrag is. Plannen die nu in Haps worden ontworpen op de tekentafel zijn straks wellicht onuitvoerbaar omdat er te weinig budget is. Zoals de plannen nu op de tekentafel liggen, kost uitvoering enkele miljoenen. Wat mij betreft wordt de Kerkstraat geen 30 kilometer weg. Nu zijn er in Haps al een flink aantal wegen waar je maximaal 30 kilometer mag rijden en wie doet dat???? Niemand. Daarom niet iets invoeren waar niemand zich aan houdt!. Haps hoeft ook geen dorp te worden waar bijna geen auto meer door komt rijden! Goede verkeersmaatregelen nemen waardoor het verkeer in de Kerkstraat wordt afgeremd. Max. 50 km zoals nu, is prima en daarnaast zones creëren waar je veel langzamer moet/kunt rijden.
  23-3-2018 20:45:36
 • In het conceptontwerp Herinrichting Kerkstraat/Centrum Haps in de Schakel lees ik, dat toeristen naar Haps gelokt gaan worden. Goed plan! Wordt er voor die toeristen ook gedacht aan een drinkwatervoorziening, waar die toeristen op warme dagen hun dorst kunnen lessen, zich even kunnen verfrissen of hun lege bidon / waterfles kunnen vullen? Dan wordt het voor die toeristen ook nog even aangenaam verpozen in Haps. Succes. W. Hurkens.
  23-3-2018 20:32:33
 • Ik vind het plan een hele mooie opmaat naar een definitief plan. door de stappen moeten de automobilisten vaart minderen en zodoende hoeven er niet zoveel vervelende drempels in. Al denk ik dat bij de afslag naar de schans(eetcafe de buren) een verhoogde kruising wenselijk is om de vaart eruit te halen. zo'n verhoogde kruising zou ik ook leggen bij de kampsestraat. verder komt de kern ook op een verhoging neem ik aan zodat daar ook vaart geminderd moet worden. De waterparagraaf ken ik niet en heb ik geen verstand van maar de troittoirs liggen toch hoger als het auto en fiets gedeelte dus dat veranderd toch niet veel tov de huidige situatie? Klinkers blijven mijn voorkeur hebben als materiaalkeuze, zie centrum Mill bv daar heb je mijn inziens ook geen last van trillingen. Trouwens onze nieuwe wijk de Schans bestaat toch helemaal uit klinkers, misschien moeten we daar eens gaan vragen naar trillingen? zal toch wel dezelfde grondslag zijn?
  19-3-2018 13:07:08
 • Helemaal met je eens John, ik zie de oplossing voor de wateroverlast nergens terug komen. En inderdaad als het geld er niet is valt dit ook niet te realiseren. Het draait puur om verfraaiing en veel minder oplossingsgericht. De trillingen zijn gelukkig wel al een stuk minder, het stucwerk blijft nu tenminste op de muren zitten.
  18-3-2018 23:52:58
 • mijn algemene indruk van het plan is dat het teveel gericht is op verfraaiing en te weinig oplossingen biedt voor de problemen die we nu hebben en die we verwachten in de toekomst, waaronder wateroverlast. ook gaan we van een heel erg veilige weg (zelfs wanneer er iemand een keer 70 rijdt, wordt er niemand overhoop gereden) naar een drietal meer onoverzichtelijke situaties waarbij je nog steeds 70 kunt rijden. er zijn natuurlijk minpunten aan de huidige situatie, maar die zijn niet allemaal op te lossen. (de lage rijbaan is bijvoorbeeld belangrijk voor waterafvoer, de hoogte van de stoep bij de huizen staat vast en op een schuine ondergrond kun je niet fatsoenlijk rijden, al helemaal niet met een rolstoel) ook vraag ik me af of we met zijn allen vinden dat een plan als dit 5 miljoen mag kosten (regenwaterafvoer heb ik nog niet gezien in dit plan) terwijl de gemeente dat geld waarschijnlijk niet eens heeft en wil gaan bezuinigen op andere belangrijke dingen zoals thuiszorg. begrijp me niet verkeerd; ik wil best werken aan een goede oplossing en wil graag mijn ideën delen over hoe het ook zou kunnen, maar dit plan lijkt me niet de beste oplossing en al helemaal niet financieel acceptabel.
  8-3-2018 20:12:53

Plaats een reactie