Praat mee...

2A. De pleinen

Vanuit het dorpsontwikkelingsplan (uit 2011) kwam naar voren dat er behoefte is aan een verbinding van verschillende ruimten. Niet specifiek één plein, maar wel de verbinding van hiertussen. Dit willen we nu toetsen met dit thema.

 

Haps heeft aan de Kerkstraat verschillende ruimtes liggen. Geen van die ruimtes heeft nu een uitgesproken sfeer of functie, geen enkele ruimte is nu ‘het’ hart van Haps. De Loswal, het schoolplein, het Marijkeplein en het Kerkplein hebben nu allemaal een eigen rol, maar we vinden dat dit best een beperkte rol is. Ze liggen ‘los’ aan de Kerkstraat (zie beeld: bestaand lint).

 

De Kerkstraat wordt veel rustiger met verkeer. Hierdoor is het mogelijk om de pleinen meer met elkaar te verbinden of zelfs ‘over’ de weg heen te trekken. Zo komt er meer samenhang in het geheel. De pleinen worden eigen plekken en/of door een verbinding tussen de pleinen vormt het een samenhangend hart.

 

1. pleinen met eigen sfeer

Kiezen we voor het versterken van verschillende ‘plein’ruimtes met ieder een eigen sfeer?

 

2. één plein

Kiezen we voor het verbinden van het Kerkplein en het Marijkeplein tot een samenhangend hart? Zou een wegomlegging iets opleveren voor het plein?

 

Discussie: Welk idee past bij uw voorkeur? Kiest u voor optie 1 of 2 en waarom?

 

Deel

Reacties

 • Mijn voorkeur zou optie 2B zijn. probeer de pleinen te verbinden. De slinger lijkt mij heel goed om het karakter van een doorgaande weg te veranderen in ruimte met gelijkwaardig gebruik voor iedereen. Ik lees ook een interessante suggestie over de drukkerij. Dat zou op termijn wellicht een interssante gedachte zijn. Zou in optie 2B op een later tijdstip goed in te passen moeten zijn.
  16-1-2018 8:32:17
 • we weten niet wat het budget van de gemeente is. Maar drukkerij Weemen verplaatsen naar het RBT . dan kan je echt een grote kern maken van Kerkplein en vrijgekomen locatie drukkerij Weemen , nog voldoende ruimte over voor horeca ijs en spijs en groot terras
  31-12-2017 14:39:59
 • Om de pleinen met elkaar te koppelen zal lastig blijven wel is het misschien mogelijk om het Kerkplein – Raadhuisplein en schoolplein op een of andere manier met elkaar te verbinden.
  28-12-2017 13:16:52
 • In mijn optiek is alleen plan 1 realistisch. Door er 1 plein van te maken ga je een onveilige situatie creëren omdat de Kerkstraat nog steeds gebruikt zal worden door landbouwvoertuigen en vrachtwagens voor bevoorrading.
  27-12-2017 21:25:16
 • Of alle pleinen 1 plein moeten worden is de vraag. Elk plein heeft zo zijn eigen invulling of dat allemaal samen moet gaan? Het kerkplein is nu naar de kerk gericht en dat zou beter naar de staat gericht kunnen zijn. Het schoolplein toegankelijker maken is ook prima maar of dat veiliger wordt voor de jeugd is? Zet alleen nergens een kiosk neer. Ziet er gezellig uit maar is zeer zelden te gebruiken want er kan bijna geen orkest of groep op. Vraag maar eens rond in gemeentes die er wel een hebben vroeg of laat wordt dat ding gesloopt. Je zou de punt van het Marijkeplein iets kunnen verhogen en dan dat kunnen gebruiken voor optredens (als het groot genoeg gemaakt wordt. De loswal is echt een terrein voor groter activiteiten. Het spoorlijntje beter zichtbaar maken zou de geschiedenis eer aan doen.
  27-12-2017 21:22:22
 • Laat elk plein zijn eigen functie behouden, maar er kan voor het aanzien wel meer gebruik gemaakt worden van shared places. Er wordt over div. parkeerplaatsen gesproken en wil graag nog contact met gemeente om hier van gedachten te wisselen, aangezien de parkeerplaatsen bij Vivendi eigen grond zijn, waar dus ook voor betaald wordt. Loswal zou mooi zijn als er idd stukje historie terug komt in de replica van het oude station, samen met duits lijntje, hapshuis en wc voorzieningen e.d.
  27-12-2017 17:14:04
 • Naar mijn mening hoeft het Marijkeplein niet betrokken te worden bij de andere open ruimten van Haps zoals het kerkplein of raadhuisplein. Wat is de meerwaarde daarvan. De functie van het Marijkeplein in Haps is heel anders dan het Raadhuisplein of kerkplein. Combineer liever de Sporthal, Kerkplein en Raadhuisplein met elkaar. Maak daar een mooi parkje van met parkeermogelijkheden, kleed het leuk aan, maak dat brede stuk Beerseweg smaller maar ga niet de kerkstraat oversteken. Alsof iemand van het Kerkplein naar IJs en Spijs loopt via het Marijkeplein. Houdt het Marijkeplein open voor evenementen maar gesloten voor verkeer. Er rijden dagelijks nog (vracht)auto’s over het Marijkeplein om de weg af te snijden. Zorg dat dat onmogelijk wordt op de stukken waar het wordt gedaan (alleen voorraan). Een lelijke oplossing zouden klappaaltjes of grote stenen kunnen zijn. Een haag tussen de bomen lijkt mij mooier, dat is voor de rommelmarkt en het tuinfeest ook nog een mooie toevoeging en voor spelende kinderen een veiligere omgeving. Maak een aantal ‘gaten’ van klappaaltjes of stenen in de haag voor de kermis en alle functies kunnen nog gefaciliteerd worden. Daarnaast moet ook jaarlijks onderhoud voor het Marijkeplein worden ingecalculeerd. Dat is sinds de aanleg van die groene tegels nooit meer gebeurd.
  27-12-2017 11:29:37
 • Het schoolplein moet zijn eigen identiteit en gebruiksmogelijkheden houden. Voor de rest lijkt plan 2A een goede start om de kern als een geheel te krijgen waarin de wegen Kerkstraat, Beerseweg en Raadhuisplein geïntegreerd worden. De bestratingskwaliteit in dit gebied zo kiezen dat de pleinen vloeiend aan elkaar gekoppeld worden. De indeling en omkadering van het Kerkplein zou geheel moeten vervallen, maar de rijstroken van de wegen moeten wel geaccentueerd worden. Frisse/fleurige aankleding met verplaatsbare plantenbakken zou welkom zijn om de functionaliteit te vergroten. Op het Marijkeplein de graskwaliteit met ingebouwde druk-verdeel matten te verbeteren met in de punt rondom de brandpomp fleurig aankleden of voorzien van een overdekt podium. Hiermee faciliteer je de verenigingen om het Marijkeplein als 1ste centraal evenemententerrein te gebruiken met overloop naar het Kerkplein. Het verkeer kan in de rand worden omgeleid. De loswal alleen gebruiken als ¨groene parkeerruimte¨ deze parkeerplaats eventueel onttrekken aan het zicht vanuit de doorgaande weg door met woningbouw in de sfeer van spoorgebouwen een soort van sluitende lintbebouwing creëren. Achterin zou het woningarsenaal nog enigszins kunnen worden uitgebreid.
  27-12-2017 11:02:30
 • Wij menen dat het niet gemakkelijk is on het Marijkeplein en het Kerkplein met elkaar te verbinden doordat de bestaande bebouwing dit in de weg staat! Elk plein los van elkaar met een eigen identiteit is ons inziens beter. Zoals eerder beschreven zouden wij ervoor pleiten om van de kerk een multifunctioneel gebouw te maken met aan de voorkant een horecagelegenheid zoals een café met groot terras waarbij je ook de zijkant betrekt met de prachtige beuk. Of IJs en Spijs verhuist van het verdomhoekje waar ze nu nog gehuisvest zijn en waar ze geen uitbreidingsmogelijkheden hebben naar een gedeelte van de kerk! Het Marijkeplein zou ook wat aangeplant kunnen worden want dit is nu maar een kale boel en er zou een 'muziekkoepel' gerealiseerd kunnen worden voor concerten van de meerdere muziekverenigingen die ons dorp telt!
  24-12-2017 16:19:35
 • Eens met voorstel van John Peeters om de loswal te voorzien van toiletten en stroomkast om evenementen te organiseren. Ook fijn voor o.a. de kinder vakantie week. Marijkeplein mag wel wat mee /aan gedaan worden. Er groeit bijna geen gras en ligt er maar troosteloos bij.
  18-12-2017 12:43:32
 • even over de situatie bij Ijs & Spijs; misschien is het mogelijk om de burgemeester van Hulten straat af te sluiten voor autoverkeer. de woningen daarachter hebben andere uitvalswegen en het zou veel parkeer- en terrasmogelijkheden opleveren.
  14-12-2017 19:16:58
 • Eens met Mark van Gaal dat het verstandig is om het raadhuisplein (incl. burg. hultenstraat) bij het Dorpshart (plein) te trekken. Verder lijkt het me niet noodzakelijk om het schoolplein erbij te betrekken. Zie deze link voor een idee: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1712/348135/vVzXRllL.jpg De horeca en andere voorzieningen liggen verspreid over de Kerkstraat. Mogelijk zou er een goede overgang (met brede vlakke voetpaden) kunnen komen naar de functies zoals de huisarts, bakker, kroegen, cafetaria etc. Voordat de keuze wordt gemaakt voor een dergelijk ‘compact’ dorpshart, zou het goed zijn om vooraf te kijken naar welke evenementen er plaatsvinden en op welke locaties. Het zou zonde zijn als er mooi nieuw dorpsplein is gerealiseerd en dat er dan te weinig gebruik van wordt gemaakt. Als je deze keuze maakt, zou de insteek moeten zijn dat de meeste (buiten)activiteiten in dat nieuwe dorpshart plaatsvinden. Qua infrastructuur kan daar natuurlijk ook rekening mee gehouden worden. Mogelijk kunnen de evenementen zoals de kermis, rommelmarkt, tuinfeest op het ‘nieuwe’ kerkplein, maar dat kan ik niet voor die evenementen beoordelen. Mij lijkt het verstandig dat de gemeente met de ondernemers en de organisatoren van deze evenementen om tafel gaat om de mogelijkheden te bespreken, voordat er een definitief standpunt wordt ingenomen.
  12-12-2017 22:58:21
 • Als ondernemer zou ik graag het Raadhuisplein bij het dorpshart betrekken en wel om meerdere redenen. Op de laatste bijeenkomst is door de mijnheer Smulders gesproken over een nieuw dorpshart met een verblijfsfunctie en dat is nou net wat op het raadhuisplein al gebeurd (Koetje boe, Spar, IJs&spijs,Podotherapie Thijssen en hierachter de Schittering) Echter hier liggen nog veel meer kansen als dit een open karakter krijgt vanaf Koetje boe/ Marijkeplein tot aan IJs & spijs. Zo kunnen de ondernemers en inwoners hier meer activiteiten ontplooien en kan er een ''Haps rondje'' worden gecreëerd, Marijkeplein- Raadhuisplein- Kerkplein. Dit alles kan het kloppend hart zijn met aan beide kanten twee cafés en cafetaria's,.Hiermee kan er tevens een einde komen aan de onveilige bocht die het Raadhuisplein met de Burgemeester van Hultenstraat verbind waardoor mensen met rollators, fietsjes en winkelkarretjes dagelijks blijven steken in de goten, gaten en scheve stoepen. Ik weet ook dat hier extra kosten moeten worden gemaakt echter zolang als wij hier ons bedrijf hebben word er bijna elk jaar weer een stuk van de bocht opgelapt waardoor het nu een lappendeken van verschillende bestratingsmaterialen is die geld blijft kosten. Er is ook gesproken over grotere terrassen voor de Horeca in de Kerkstraat maar ons terras is al jaren te klein dus ook hier liggen kansen om meer toeristen naar Haps te halen, wij willen hier graag aan mee werken.' Graag nodig ik u samen met een vertegenwoordiger van de gemeente dan ook uit om e.e.a ter verduidelijken op locatie.
  12-12-2017 22:52:18
 • Ook ik heb sterke voorkeur voor 1 vaste kern waar de meeste activiteiten kunnen plaats vinden. voorkeur voor samenvoeging kerkplein en Marijkeplein. ook vind ik dat met iets moet doen met de historie van het Duits lijntje . Als men de bushalte van het raadhuisplein verplaatst naar het voorste deel van de loswal, daar waar nu de parkeerplaatsen zijn op het ventweggetje indien men hier een overdekte bushalte plaatst (abri) dan kan men deze inrichten met plaquettes over de geschiedenis van het duitse lijntje wat exact op deze plek liep. mooi om de lezen tijdens wachten op de bus . verderop op de loswal langs de stationstraat op parallelstraat kan men weer genoeg parkeer plaatsen maken ook het voetbalveldje voor de jeugd blijft dan intact bij het Marijkeplein krijgt men dan meer een open ruimte naar het kerkplein. Nu is het zo dat bezoekers van de fysio hun auto op het kerkplein parkeren en dwars door de aanplanting lopen naar de fysio ook bezoekers naar bewoners van raadhuisplein doen dat. door dat er aanzienlijk minder verkeer komt kunnen alle vluchtheuvels bij kruising Beerseweg/Kerkstraat weg . de Beerseweg kan men dan over het hele gedeelte van de Kerkstraat en over de lengte van het oude gemeentehuis versmallen, hierdoor kun je op het stukje Beerseweg parkeerplaatsen maken voor de bewoners van die zijde en de bezoekers van de Fysio, dus in feite copieer je dan het gedeelte tussen de spar en het raadhuis plein naar de andere kant. maak beide kanten eenrichting . laat het aan de kant van de Spar zoals het nu is dus vanaf kerkstraat richting Beers kan je dan alleen via de spar rijden . haal alle opstakels weg tussen kerk en beerseweg en kerkstraat , enkel wat paaltjes om te voorkomen dat men vanaf alle kanten het Kerkplein op en af rijdt . (ook weer meer parkeerruimte voor bezoekers van de sporthal) met het verdwijnen van Bushaltes en alle opstakels creeer je dan open verbinding tussen Marijkeplein en Kerkplein,, Zet ergens Centraal hier het Kunstwerk van de Haan en de hennen neer (wat nu verstopt is tussen de bomen) . op die plek maak je weer parkeerruimte voor koetjeboe en de spar .
  11-12-2017 18:17:20
 • Volledig eens met Joost van de Groes. Het Raadhuisplein is een onderbelicht plein in deze visie terwijl dit plein juist de belangrijkste voorzieningen herbergt. Daarnaast wil ik u er op attenderen dat er wellicht nabij de Loswal bij 'Stunthal De Brug' op de korte termijn een herontwikkeling plaats gaat vinden in de zin van woning/ appartementen realisatie, hierdoor zou het argument van dhr. V.d. Groes met betrekking tot parkeren nog meer van toepassing zijn. Overigens, stel dat er voor optie twee wordt gekozen? Tot hoever loopt de 30 kilometer-zone dan? Vanaf de aansluiting op de Kalkhofseweg tot en met de Putselaarstraat (rekening houdende met mogelijke toekomstige uitbreiding en ontsluiting van de Aalsvoorten)? En geldt voor deze zone dat deze compleet wordt aangepakt? Of slechts het gebied zoals is aangegeven in optie twee?
  10-12-2017 13:37:42
 • Het lijkt me mooi dat er echt een kern word gecreëerd, dus optie 2 lijkt mij de mooiste optie. Een centraal plein in het centrum van Haps. Mogelijk dat daarbij wel het begin van het raadhuisplein bij betrokken kan worden aangezien hier voorzieningen als de supermarkt, Ijs en Spijs en kinderopvang zitten. Het voorste gedeelte van de loswal zou ik gebruiken voor extra parkeerstroken omdat nu het plein weinig 'nut' heeft. Het voetbalveldje mag wat mij betreft blijven, goed voor de kids. Maar leg er dan aub een (misschien iets kleiner) fatsoenlijk te bestelen veld neer, waarop de kinderen niet zo snel hun enkels breken. En mogelijk dat het daar leuk is wat meer groen terug te laten komen tussen eventuele speeltoestellen.
  8-12-2017 7:39:56
 • Optie 1. Het lijkt me leuker als elk plein een andere functie krijgt.
  7-12-2017 20:15:05
 • ik zou er voor kiezen om het kerkplein en marijkeplein min of meer met rust te laten, maar de loswal te veranderen. een replica van het oude stationsgebouw, ruim voorzien van toiletten, stroomkast etc., zou een echte aanwinst zijn voor evenementen. de drempel voor het organiseren van een evenement wordt dan ook lager omdat er geen (invaliden-)toiletwagens gehuurd hoeven te worden.
  7-12-2017 19:25:29

Plaats een reactie