Praat mee...

3C. Water

kansenvoorwater

Af en toe is er in Haps wateroverlast in het centrum door enorme hoosbuien. Dit zal, door extremer weer, in de komende jaren vaker voor kunnen komen. Er wordt daarom, los van dit project, gewerkt aan een visie op de wateropgave in Haps. Voor de inrichting van de openbare ruimte willen we hier wel op inspelen. We kunnen bijvoorbeeld rekening houden met extreme hoosbuien door plekken te maken waar water tijdelijk opgeslagen kan worden. Op de beelden ziet u enkele voorbeelden. Wat voor (andere) kansen ziet u voor water binnen Haps?

 

Discussie: Wat voor kansen ziet u voor de toepassing van water binnen Haps?

Deel

Reacties

 • Zoals we het begrijpen, zal het regenwater een blijvend gegeven zijn, ik denk dat ALLE opties om regenwater op te vangen/weg te laten lopen/ te bufferen moeten worden gebruikt. Dus zowel het schoolplein, als Kerkplein en Marijkeplein als andere reeds genoemde opties.
  28-12-2017 22:53:41
 • Sorry, bedoelde: 'die je beter niet kunt aansluiten op de kerkstraat'
  28-12-2017 17:07:40
 • De uitdaging met betrekking tot hemelwater is een grote. Juist omdat de huidige inrichting zoveel water op straat kan bufferen. In deze tijd moeten we anticiperen op heviger buien. Daar zijn een paar trucjes voor: 1 de weg zo laag mogelijk houden. 2 geen drempels of plateaus die het water tegenhouden. 3 bufferen waar het kan en zo dicht mogelijk bij de overlastlocaties. (Schoolplein is het meest effectief!) 4 de natuurlijke historische weg van het water terugbrengen. Aan de ene kant wordt dit belemmerd door de spoordijk (overlast groes en kampsestraat) en aan de andere kant door het dempen van de sloot tussen de tollebrug (bijenhees) en het hapse bos (riooloverstort). De spoordijk kun je ter hoogte van de kerkstraat verlagen en ook de willem-alexanderlaan (en eventueel het groen ernaast) kan verlaagd worden (goot in het midden van de weg, asfalt is toch al op). Voor de groes zou ik zandzakken adviseren, al kun je misschien iets winnen door een buffervoorziening op het Marijkeplein (die je beter kunt aansluiten op de kerkstraat.
  28-12-2017 17:05:46
 • Het water bij zware regenval is zeker een groot probleem, ik denk als je op de hoek Cuijkseweg / Oefeltseweg een natuurlijk bassin zou maken en onder het Marijkeplein een wateropvang dat het probleem al grotendeels is opgelost. Maar dat er serieus naar gekeken moet worden en een goede oplossing bedacht moet worden dat is een feit.
  28-12-2017 13:24:10
 • Naar mijn mening zijn er bij de laatste inrichting van het Kerkplein, onder het kerkplein rioolbuizen aangebracht die bij hoosbuien als wateropvang fungeren.
  27-12-2017 18:53:46
 • Gracht bij het kasteel, meteen stukje historie. Daar waar kan bij meerdere pleinen/plaatsen een buffer maken. En evt. afkoppelen hemelwater met riool.
  27-12-2017 18:01:06
 • Drie vliegen in één klap. Midden op het nieuwe kerkplein het kunstwerk van de Zelfkant situeren ( haan met hennen), daarom heen een ronde gracht met water (afvoer regenwater) en weer daaromheen de omleiding van de Kerkstraat (verkeersremming) zodat er een soort rotonde ontstaat. Dan zou je bijvoorbeeld deze rotonde eventueel wél met klinkers kunnen bestraten als daar iedereen mee eens is, zodat je toch een mooi dorpshart creëert.
  24-12-2017 16:37:28
 • Het water is bij zware regenval op veel plaatsen een groot probleem, niet alleen in de Kerkstraat maar ook in de Schans bij de Egelantier tot aan de Moorenstraat en de Groes. Het probleem is dat de rioolleiding onder de Kerkstraat vol schiet met water en dat de lucht er dan ook niet uit kan. Het riool uit de Groes en Schans wateren ook af naar de Kerkstraat. Het hoofdriool schiet dan op slot zodat het riool water dan terug komt. Bij mijn buurvrouw bijv loopt er gemiddeld 2x per jaar al het rioolwater naar binnen in haar garage. Een oplossing zou kunnen zijn om water te bufferen onder Marijkeplein, parkeerplaats Egelantier , schoolplein en kerkplein. Drempels in de Kerkstraat maken werkt dan averechts. Ook water afvoeren richting oude kasteel zal niet lukken, als er in korte tijd heel veel water valt duurt het veel te lang voor dit weggepompt kan worden. Vooraan in de Moorenstraat staat een pomp die het water weg zou moeten pompen bij zware regenval naar de grote sloot achter in de Schans ,echter zo gauw deze pomp flink water krijgt valt hij in storing, geen goede oplossing dus. Afkoppelen hemelwater bij huizen zou al heel erg veel schelen.
  20-12-2017 19:59:03
 • Er zijn zeker kansen voor Water in Haps. Bijvoorbeeld het Marijkeplein, Raadhuisplein en Kerkplein inrichten volgens visualisatie 1 met waterpasserende verharding (zie https://www.sweco.nl/siteassets/nieuws/klimaatadaptatie-begint-in-de-straat.pdf). Naar mijn mening zou dit type verharding ook toegepast kunnen/ moeten worden op de gehele 30 kilometerzone. De Loswal zou daarentegen wat betreft water volgens situatieschets 2 en 3 kunnen worden ingericht. Echter… Water gaat naar het laagste punt en de Loswal ligt beduidend hoger dan het omliggende gebied (Duitslijntje). Dus hoe krijg je het water dan bij de Loswal? Kijkend naar de AHN zou dan de plek rondom het kasteel zeer geschikt zijn, maar hoe staan de grondeigenaren en omliggende eigenaren hiertegenover? Wordt er hier dan een WADI gerealiseerd of hebben jullie iets anders in gedachten?
  10-12-2017 13:44:03
 • Op het kerkplein mag ook wel gekeken worden of er iets gedaan kan worden aan de wateroverlast. De achter tuinen lopen hier zo vol dat het bijna over de drempel komt, de putten aan de voorkant aan het plein kunnen hevige regenval niet aan.
  7-12-2017 20:27:38
 • de optie van water bergen rondom het oude kasteel vindt ik een hele goede (gracht CQ schaatsbaan?). er zou zelfs iets met de oude 'tollebrug' gedaan kunnen worden, daar waar nu een grote duiker onder de kerkstraat ligt, ter hoogte van de Willem Alexanderlaan. ook nog even een opmerking over de huidige situatie bij hevige regenval; tussen D'n Egelantier en kerkstraat 19 komt zoveel water te staan, dat de rijbanen vol staan. indien er gekozen zou worden voor een verlaging van de voet- en fietspaden bij de afslag naar de (oude) burgemeester Moorenstraat, schiet al het water daarheen. misschien is het mogelijk om water vanaf deze plek aan de kerkstraat af te voeren naar het oude kasteel.
  7-12-2017 19:38:27

Plaats een reactie