Praat mee...

4A. Verkeer en verblijven

1attentiepunten

De verkeersintensiteit gaat enorm omlaag. Van 15.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 3.000/4.000 per dag. De Kerkstraat wordt dus geen verkeersweg meer, maar kan meer een verblijfsfunctie krijgen.

Met deze intensiteit is het gebruikelijk dat we verkeersfuncties niet meer gaan scheiden, maar meer samen laten gaan. De fiets kan bijvoorbeeld, rekening houdend met voldoende ruimte, samen met de auto op de rijbaan. Ook is het gebruikelijk dat we de ruimte in gaan richten tot een 30-km gebied. Vaak worden er dan drempels, versmallingen of asverleggingen toegepast. Dat geeft een onrustig beeld.

 

Wij willen proberen de inrichting zo rustig mogelijk te krijgen en ‘verkeerstechnische’ ingrepen te voorkomen. Dit is mogelijk omdat er veel zijstraten aansluiten op de Kerkstraat. Er zijn dus al veel zogenaamde ‘attentiepunten’ in de weg. We denken dat we wel een aantal plateaus moeten maken op logische plekken, dus bijvoorbeeld bij de pleinen. Dit zullen plekken worden waar je als voetganger over kunt steken.

 

Discussie: Wat is uw reactie op het voorstel?

 

 

Deel

Reacties

 • Beste mensen, Ik woon dan welliswaar niet in jullie gemeente maar in Limburg. Begrijp ik uit jullie verhaal dat jullie klinkers hebben maar willen graag asfalt willen hebben. Wij hebben zo'n zelfde probleem. Bij ons in de straat liggen klinkers en daar tegenaan asfalt heel erg gehorig als er ook bussen over heen rijden , en je huis bijna tegen de weg aan staat. Mijn vraag is wat hebben jullie als straat er tegen gedaan en heeft dit geholpen? Onze gemeente wil niets doen ze vertikken het om de klinkers eruit te halen, ondanks de scheuren in onze huizen.. Wie kan mij advies geven hierover. Alvast bedankt.
  23-2-2018 16:12:59
 • Als U of de bestuurders van de gemeente Cuijk zoals wij al jaren aan de Kerkstraat zouden wonen, en onze woning Kerkstraat 18 staat het dichtst aan deze weg van alle woningen die daaraan grenzen, dan zou U weten waarom de aanwonenden van deze weg haast unaniem enkele jaren terug een gat in de lucht sprongen toen die vermaledijde klinkers vervangen werden door asfalt. Het woongenot komt niet alleen voort uit een mooi plaatje met klinkers, maar doordat je rust genereert. Enerzijds door minder verkeer en anderzijds door het wegnemen van die onhebbelijke trillingen en geluid door de verzakkingen in de toenmalige klinkerweg. Hoeft geen betoog dat wij duidelijk en met reden kiezen voor het behouden van het asfalt.
  30-12-2017 22:18:31
 • Wij wonen inmiddels bijna 30 jaar aan de Kerkstraat. We zijn in het verleden ook flink aan het knokken geweest om asfalt in de straat te krijgen nadat er veel scheuren in de muren kwamen en er spullen van de muur vielen. We zouden het zeer betreuren als er gekozen gaat worden voor klinkers. Veel mensen vergeten dat er ook sprake is van het zgn. contactgeluid/trillingen wat je hebt. De meeste woningen staan geen 25 meter van de weg af maar liggen tegen de weg, fiets/voetgangers pad aan. Sinds de opening van de randweg is het verkeer weliswaar gereduceerd maar we merken ook dat er een racebaan van wordt gemaakt. Ook meent men in te moeten halen als het niet snel genoeg gaat. Maak je er 30 km zone van gaat men 50 rijden...... blijft het 50 km zone dan gaat men 80 of harder rijden. Met wat bochten of wegversmallingen (waar men elkaar met rode of witte pijl voorrang geeft) zou je dit misschien kunnen voorkomen. Het verschil in niveau tussen stoep en wegdek is absurd hoog, dit zou lager kunnen. We zijn wel voorstander van gescheiden weg en fiets/voetgangers pad.
  30-12-2017 22:08:22
 • Ik woon zelf 10 jaar in de Kerkstraat met veel plezier. Als er destijds klinkers hadden gelegen had ik het huis niet gekocht. Een paar jaar geleden ontstond er een kleine scheur in het wegdek en dat geeft heel veel overlast. Ik ben het op een enkeling na met iedereen eens over wat ze schrijven. Wat ook belangrijk is dat als er klinkers liggen in welke vorm dan ook en die geven overlast dat je huis minder waard wordt en moeilijker is om eventueel te verkopen. GEEN Klinkers in de Kerkstraat in welke vorm dan ook!!!! Luister naar de mensen die direct aan de Kerkstraat wonen.
  29-12-2017 23:44:50
 • hoi, je zou de rijbaan van de kerkstraat wel kunnen verhogen, maar dan heb je minder opslag van regenwater bij hoosbuien. als je de hele weg van deur tot deur als een goot aan zou leggen, zou je de meeste waterproblemen op kunnen vangen, maar heb je geen afscheiding tussen de rijbaan en de fietsers. het lijkt mij het beste om van de rijbaan een goot te maken en een kleine verhoging te houden tussen rijbaan en fietsers/voetgangers. een randje van een centimeter of 5 lijkt me hoog genoeg, dan kun je namelijk nog wel uitwijken als dat nodig is. en er blijven toch altijd gekken die gevaarlijk hard blijven rijden, daarom lijkt het mij beter om de fietsers en voetgangers gescheiden te houden van de rijbaan.
  29-12-2017 13:26:48
 • Er wordt inmiddels minder over de Kerkstraat gereden, maar inderdaad wel wat vlotter. De eerste opmerkelijke inhaalacties zijn ook al waargenomen.... Zou het een optie zijn om de weg grotendeels te laten liggen zoals hij is, iets te verhogen met asfalt, om oversteken te vergemakkelijken en de gescheiden fiets- en voetpaden te behouden voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Wel denk ik aan meer 'bochten' in de weg om de snelheid er uit te halen. Bochten die je kunt creeëren door de terrassen te vergroten bij de horeca en door de Kerkstraat wellicht 'over' het Marijkeplein te laten lopen en dus een deel van de huidige Kerkstraat om te vormen in een plein dat aansluit bij Kerkplein, Beerseweg en Raadhuisplein.
  28-12-2017 22:43:43
 • Nu de rondweg een week open is valt het me op dat de gemiddelde snelheid wel hoger ligt. Misschien komt het doordat er nu meer ruimte is om harder te rijden.
  28-12-2017 13:26:11
 • GEEN KLINKERS zeker in de aanloop route niet. Ik heb in die 43 jaar dat aan de St.Hubertseweg woon al van alles voor de deur gehad. Wij zaten precies op de overgang van asfalt naar klinkers. Dat was een drama. Toen er asfalt kwam was dat een enorme verbetering. In de begintijd kwamen er ook echt geen 15.000 auto's langs en toen rammelde het ook van alle kanten. Dhr Stoffels en enkele andere menen trouwens dat de Kerkstraat tot aan de Zoetsmeerweg loopt maar daar zit toch echt een stukje St.Hubertseweg en Gravenhof tussen. Hoe goed ben je voorbereid?? Nu de Zoetsmeerweg een gedeelte klinkers heeft rammelt het ook. Dat voel je als je er over heen rijdt. Lijkt me dus geen goede beslissing om klinkers te nemen. Pas op met landbouw verkeer, het zal er door moeten maar maak het veilig voor fietsers en wandelaars. In de bijna 25 jaar dat ik bij school elke week brigadier heb ik van alles meegemaakt met landbouw verkeer. Het waren niet de vrachtauto's of gewone auto's waar het gevaar van kwam maar van de tractors en andere machines. Die remde heel laat of reden juist veel harder dan de rest , zagen de birigadiers soms niet eens staan omdat ze met andere dingen bezig waren, dus maak het veilig.
  27-12-2017 21:57:59
 • Daarnaast pleit ik wel voor bewegwijzeringsborden op de nieuw geplaatste rotondes en op de kruising bij Nabuurs naar de verschillende bedrijven in het dorp. Voor onszelf gesproken gaan wij (waarschijnlijk) veel potentiele klanten missen die nu de rondweg kiezen.
  27-12-2017 21:53:44
 • Naar mijn mening hoeft er niets veranderd aan de Kerkstraat. Laat maar mooi 50 km blijven en ook geen klinkers maar gewoon asfalt. Nu de rondweg een week open is is het al een verademing met het aantal verkeersbewegingen door de straat. Door het 50 km te laten is het voor iedereen duidelijk waar de vrachtwagens (bevoorrading) en landbouwvoertuigen rijden. Ga je dit ontmoedigen in de Kerkstraat dan gaat dit verkeer net zo makkelijk door de Wildsestraat/Beatrixlaan.
  27-12-2017 21:45:48
 • Absoluut GEEN klinkers, voor 2004 kwam mijn bed los van de grond als er een vrachtwagen langsdenderde, zijn de muren div. malen gescheurd en kwam de verwarming van de muren, vielen zelfs de spotjes uit het plafond. Ik ben voorstander van fluisterasfalt met evt. andere bestrating als dorpsplein oid. Kijken of het landbouwverkeer ook een andere route kan nemen buiten de kern om. Ook de straatverlichting mag aangepast worden, feestverlichting is een aanfluiting, heb nog geen moment meegemaakt dat daadwerkelijk ook alles naar behoren werkte. Lantaarnpalen staan te hoog en zijn niet goed afgesteld. Ik merk dat het verkeer komende vanaf Cuijk over de Kalkhofseweg via de Kerkstraat komt en doorrijdt richting de putselaar en niet de andere kant oprijdt.
  27-12-2017 18:28:09
 • Ik vind dat de heer Egelmeers een punt heeft. Nu de rondweg open is kun je de feitelijke gevolgen meten. Meten is weten en daar de maatregelen voor nemen.. Het landbouwverkeer hoeft niet direct geweerd te worden. Kan ook niet omdat hulpverlening (brandweer/ambulance) en toelevering altijd het centrum moeten kunnen bereiken. Omdat de loonwerkers voornamelijk hun standplaats hebben aan Kalkhof en Straatkantseweg zou je met die partijen afspraken kunnen maken om andere wegen te kiezen en de Kerkstraat zoveel als mogelijk te ontlasten. Denk hierbij aan wegen rond de kern die minder bewoond worden. Maak van heel het bewoonde gedeelte van Haps een 30 km.- zone, maar dan alle drempels weg, hooguit wat versmallingen. En voor Beerseweg beginnen vanaf kruising Beatrixlaan/Wildsestraat tot Kerkstraat. De Kerkstraat tussen Parallelstraat en W. Alexanderlaan.
  21-12-2017 12:57:51
 • Nu de randweg er is, is het zeker een mooie gelegenheid om de kern van Haps aan te passen en er een mooi staartbeeld van te maken. Ben benieuwd hoeveel verkeer er nu door Haps nog heen gaat komen. Desalniettemin ben ik absoluut geen voorstander van klinkers in de Kerkstraat, dit vanwege geluidsoverlast en trillingen. Jaren geleden is er bewust voor asfalt gekozen en zijn de klinkers eruit gehaald, vanwege de overlast. En dan is er een idee om deze nu weer terug te leggen? Waarom? Er zijn genoeg andere manieren om er een mooie kern van te maken, zodat ook de bewoners aan de Kerkstraat er tevreden over zijn.
  20-12-2017 21:43:19
 • Nu de rondweg open gaat, lijkt het mij verstandig om eens te kijken wat het verkeer gaat doen. Laten we een kleine pas op de plaats doen om eens daadwerkelijk te kijken hoe het verkeer zich gaat verplaatsen in en om Haps. Hebben we dadelijk ook daadwerkelijke de voorspelde 3 a 4000 verkeersbewegingen over de Kerkstraat. Of moet dit aantal al worden aangepast? Aan de hand van deze bevindingen kunnen de verkeersdeskundige dan met een gedegen plan komen waar een ieder zich (deels) in kan vinden. Een plan waar het landbouwverkeer ook in past. De Kerkstraat is de enige weg waar dit verkeer op een normale manier door heen kan. Het kan niet zo zijn dat dit verkeer zich via sluiproutes (beatrixlaan ed) van de ene kant naar de andere kant van Haps verplaatst. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de rondweg.
  20-12-2017 19:51:08
 • Ook ik ben een felle tegenstander van klinkers, hoe mooi ze er ook uit zien tegenwoordig. De trillingen van ramen, serviesgoed, scheuren in muren ed zijn we echt nog niet vergeten en is hiermee ook nog niet opgelost en is ook niet op te lossen met klinkers, het geluid is uiteraard wel beter als vroeger. Echter de asfaltweg die er jaren terug gekomen is, was en is nog steeds een uitkomst die deze problemen opgelost heeft. Deze asfalt is ook in mooie kleuren te maken. Rondom de weg , fietspad, voetpad en pleinen vind ik geen probleem om hier mooie klinkertjes neer te leggen. Mensen die niet in de Kerkstraat of naaste omgeving wonen hebben gemakkelijk praten dat het mooier is, zij hebben hier geen last van. Parkeerplaatsen kunnen er in mijn ogen bijgemaakt worden door het kerkplein aan te passen maar geen parkeerplaatsen langs de Kerkstraat. De bestaande weg ophogen zodat de randen minder hoog zijn lijkt mij ook een goede oplossing, zeker voor de ouderen met rollators ed. Veiligheid is zeer belangrijk, ondanks dat we altijd een drukke straat gehad hebben zijn er eigenlijk nooit geen ongelukken gebeurd. Ook zou ik graag enkele zebrapaden aangelegd willen hebben bij de school, kerk en de bakker. Als er parkeerplekken langs deze weg komen krijgen we weer onveilige situaties zoals we die vroeger ook hadden. De nieuwe rondweg gaat morgen open, graag een half jaar tot een jaar aankijken hoe de verkeersstromen zich gaan ontwikkelen, normaal hebben ze ook niet zo'n haast om iets te veranderen en zoals laatst verteld werd is er nog onvoldoende geld gereserveerd, kunnen ze nog een jaartje sparen. Liever kwaliteit want we moeten er waarschijnlijk de eerste 20 jaar mee vooruit denk ik, als hij er ligt kan er niks meer veranderd worden. Verder ben ik het met Perry Peeters eens over de inrichting 50km weg ed.
  20-12-2017 18:51:03
 • De rondweg gaat bijna open laten we eerst eens ervaren wat het doet. Dan kijken welke aanpassingen wenselijk zijn. Zeker GEEN KLINKERS ivm trillingen.
  18-12-2017 13:11:47
 • Een 30 kilometer inrichting voor de kerkstraat zou mijn inziens een geweldig domme keuze zijn. 1 de rijbaan blijft even breed, vanwege het landbouwverkeer. Hierdoor neemt de snelheid niet af. 2 landbouwverkeer rijd nu bijna alleen op de kerkstraat, met een 30 kilometer inrichting is iedere straat in Haps even onhandig, waardoor veel landbouwverkeer zal uitwijken naar de wildsestraat en beatrixlaan. 3 in een 30 kilometerzone fietsen de fietsers op de weg, hier betekent dat schoolkinderen en tractoren op dezelfde rijbaan. En dat is een heel ongelukkige combinatie. 4 in een 30 zone zijn alle kruisingen gelijkwaardig. Dat zorgt ervoor dat de veilige en duidelijke fiets en wandelroutes langs de kerkstraat worden onderbroken bij iedere kruising. En ga je ook echt voorrang nemen of krijgen vanuit een van de kleinere weggetjes? De kerkstraat is en blijft een zeer dominante verkeersstroom ten opzichte van alle kruisende wegen. 5 de huidige 50km inrichting is veilig, nu en in de toekomst. De verkeersveiligheid bij de school is nu super ten opzichte van andere scholen. Kleine kinderen kunnen nu veilig naast de rijbaan lopen, omdat ze gemakkelijk de witte lijn volgen. Waarom weggooien wat goed is? Waarom zouden we risico nemen met de veiligheid van onze jongste dorpsgenoten? 6 laat je niets wijsmaken over richtlijnen en kengetallen. Beiden komen uit den Haag en daar hebben ze geen dorpen en geen tractoren. Buiten de randstad is iedere gemeente aan het stoeien met deze richtlijnen, waardoor er veelvuldig van wordt afgeweken. 7 het asfalt is destijds een geweldige stap vooruit geweest. Waarom zou je terug willen naar rammelde glazen in de kast? Ja, er zijn geluidreducerende betonklinkers, maar die geven net zo veel trillingen als andere klinkers. Asfalt kun je ook heel mooi maken, het hoeft niet zwart met witte strepen te zijn. 8 de wateroverlast in de kerkstraat is lastig op te lossen. Met drempels en plateaus maken we dat nog veel erger, omdat het water dan niet meer met de weg mee kan stromen.
  17-12-2017 12:26:39
 • Ik ben het met Paul Verhoeven eens, maak van het echte hart,tussen de kerk en de school,klinkerbestrating. Van de 3 pleinen,Marijkeplein,Kerkplein en Raadhuisplein een geheel met dezelfde sierbestrating.en dezelfde groen beplanting.
  15-12-2017 22:06:13
 • Wat mij betreft begint de 30 kilometerzone niet bij de Zoetsmeerweg maar bij de Parallestraat/Stationstraat. De bedrijvigheid begint daar pas en loopt door tot aan de Willem Alexanderlaan. Je moet niet de illusie hebben dat er op het gedeelte van Zoetsmeerweg tot Stationstraat 50 kilometer gereden wordt en zeker geen 30 kilometer.
  14-12-2017 17:23:17
 • Vraag me af wat het voordeel is van een 30km weg, ten opzichte van een 50km weg? Schijnbaar is dit jaren terug besloten, maar als er argumenten zijn om dit niet te doen, waarom zou dit dan niet kunnen wijzigen? Wat me namelijk zorgen baart is dat bij een 30km weg rechts voorrang heeft. Lijkt me gevaarlijk voor o.a. schoolgaande jeugd die dan op meerdere plaatsen voorrang moet verlenen. Ook met landbouw voertuigen zie ik dit niet voor me. De Kerkstraat is al sinds jaar en dag een doorgaande weg en de hoofdweg door het dorp. Door het verkeer 'te ontmoedigen' met allerlei vertragende maatregelen, krijg je dadelijk de onwenselijke situatie dat ze bijvoorbeeld Wildsestraat /Beatrixlaan gaan verkiezen boven de Kerkstraat. Klinkers vind ik een zeer slecht idee vanwege de trillingen. Eerlijk gezegd denk ik dat met de afname van verkeer een groot probleem opgelost is en er niet zoveel mis is met de Kerkstraat, op het hoogteverschil van stoepen en weg na. Waarom kijken we het niet eens een half jaar aan na opening van de randweg? Dan zien we in de praktijk hoeveel verkeer er nog door Haps heen komt en kunnen we daar op anticiperen.
  13-12-2017 20:18:05
 • Mocht er gekozen worden voor een dorpshart bij het raadhuisplein (incl. burg. hultenstraat), kerkplein en marijkeplein. Dan zou ik kiezen om daar een andere wegverharding toe te passen dan de rest van de kerkstraat, dus bijvoorbeeld geluidsarm asfalt vanaf de Oeffeltseweg tot aan de kerk. Klinkers (of andere hoogwaardige bestrating van de kerk tot aan de basisschool en dan weer asfalt. Zo wordt het dorpshart extra benadrukt en kan er mogelijk ook gedeeltelijk worden tegemoetgekomen aan de zorgen over meer geluidsoverlast. Via deze link kun je zien wat ik bedoel met het nieuwe dorpshart: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1712/348135/vVzXRllL.jpg . Het paarse gedeelte (dorpshart) zou dan kunnen worden benadrukt met andere (hoogwaardige) verharding. Dat is dus het kerkplein, raadshuisplein (incl. burg. hultenstraat) en een stukje Beerseweg en Marijkeplein. Het hele paarse gedeelte kan dan ook nog iets worden verhoogd (als een plateau), zodat men het gevoel krijgt een verblijfsgebied binnen te rijden.
  12-12-2017 23:07:01
 • Ik ben een voorstander van een mooi straatbeeld maar fel TEGEN klinkers of losse stenen. Ik woon aan de kerkstraat en begrijp de keuze van anderen om mooie stenen te leggen. Maar iedereen die aan de kerkstraat woont zal beamen dat dit voor zowel geluidsoverlast als trillingen in de woning zorgt. Wij horen nu de fietsers al langskomen in de woonkamer en die rijden ook geen 50, maar wel op de "losse" stoeptegels die bijna tegen onze woning liggen. Een auto rijd maar 2 meter verder dan die fiets maar is ook 20x zwaarder. Dus ik hoef niet te vertellen wat er gebeurt als er loonverkeer over "losse" stenen voor de woning door rijd!
  12-12-2017 10:40:18
 • Maak de inrichting van de Kerkstraat zodanig dat handhaving van de snelheid niet nodig is.Maak hem zo dat harder rijden dan 30 km niet mogelijk is.De straat is van het dorp en niet van het landbouw verkeer en vrachtvervoer.In Haps zijn nu nog ongeveer 20 agrarische bedrijven plus een paar loonwerkers. Het moet mogelijk zijn dat zij zo weinig mogelijk van de Kerkstraat gebruik maken.Maak het in ieder geval onaantrekkelijk .
  11-12-2017 15:53:37
 • De plateaus ‘klinken’ aantrekkelijk, maar hoe ga je deze qua verharding invullen? Hetzelfde als op de Maasdijk in Cuijk met grove kasseien? Wat betreft overige invulling denk ik dat dhr. Thoonen een goed pleidooi heeft gegeven. Wat betreft de klinkerkopjes denk ik dat het ‘auto wegvak’ ook gescheiden geasfalteerd kan worden met fluisterasfalt zoals aangegeven door dhr. Janssen, zodat het fiets en wandel wegvak wel duidelijk met een andere type verharding gelegd kan worden. Bijvoorbeeld met waterpasserende verharding. Ik vraag mij eigen wel twee zaken af wat betreft het ‘zo onaantrekkelijk mogelijk maken van de Kerkstraat voor landbouwverkeer’. Enerzijds hoort landbouw bij Haps en de regio, dus het volledig weren van landbouwverkeer lijkt mij niet haalbaar/ zinvol. Anderzijds vraag ik mij eigen af of er een ‘sluiproute’ zal ontstaan via de Wildsestraat, Beatrixlaan en Zoetendaalstraat als de Kerkstraat landbouwverkeer-luw wordt? Dit lijkt mij ook niet wenselijk in verband met de nabijheid van speelmogelijkheden voor de kinderen (Hapse bos, Willem-Alexanderlaan, Aalsvoorten).
  10-12-2017 13:45:20
 • 3000 mensen, 3000 meningen We hebben nu de drukke Kerkstraat dat tevens een provinciale weg is, na opening van de randweg is dat niet meer van toepassing en kunnen we hier een verblijfstraat van maken. dat betekent maak de weg zo onaantrekkelijk mogelijk voor doorgaand verkeer, er zijn immers wegen genoeg om overal te kunnen komen. deze straat wordt van ons dorp en niet meer van de provincie. maak de weg smaller zodat het zware landbouwverkeer (in de Kerkstraat is geen landbouw) van ellende een andere route zoekt naar land en boerderij , alle verhogingen weg, makkelijker voor de personen die afhankelijk zijn van rollator of een een kinderwagen of rolstoel moeten duwen, (wel kleine verhogingen bij zijstraten zoals dat gemaakt is in de Burgem.Moorenstraat en Marijkeplein en de Groes . het wordt 30 km zones dus laat het overlopen naar de zijstraten, (rechts heeft voorrang) , maak voetpaden en fietspaden en rijweg allemaal van andere kleur klinker zodat er toch overzicht is, door het versmallen van de rijbaan kan je tevens voor onze horeca bedrijven meer ruimte creeren voor groter terras, of eventueel parkeerstrook met blauwe zone (max 1 uur)
  8-12-2017 23:48:19
 • Aangezien het landbouwverkeer (dat ieder jaar weer groter en breder lijkt te worden) niet over de rondweg mag zal er nog net zo veel landbouwverkeer via de Kerkstraat gaan vandaar dat ik de verhoogde fiets- en voetpaden graag wil behouden, is voor iedereen een heel stuk veiliger. Het hoogteverschil wat er nu is zou misschien wel wat minder kunnen.
  8-12-2017 20:03:30
 • Tuurlijk mooie klinkers leggen, Agrarisch verkeer maakt altijd meer geluid dus maakt het gekozen wegprofiel niks uit. "vroeger"trilden de kopjes, met putdeksels en vrachtwagens die voorbij razen. Dat gaat niet meer gebeuren, geen putdeksels en geen razende vrachtwagens op de 30km zone. Dus kan er geen bezwaar zijn tegen mooie klinkers met op de pleinen eventueel kasseien of andere sierbestrating.
  8-12-2017 19:06:09
 • Ik ben het eens met de heren Janssen en Peters het stucwerk valt nu al van de muren af en de ramen trillen wanneer een tractor of vrachtwagen voorbij komt.
  7-12-2017 20:32:17
 • ook ik ben een tegenstander van klinkers, vóór 2004 trilden de glazen en kopjes in de kast, wanneer er een vrachtwagen voorbij reed. aangezien landbouwverkeer niet over de rondweg mag (en de ventwegen niet helemaal doorlopen langs de rondweg), zal er nog net zo veel landbouwverkeer door de kerkstraat denderen. vandaar dat ik de gescheiden fiets- en voetpaden graag wil behouden, is vooral voor jonge kinderen en ouderen een heel stuk veiliger. het hoogteverschil tussen rijbaan en fietspad mag wel een stuk lager, zodat het makkelijker is om er op en af te rijden met de auto. zelf woon ik op kerkstraat nummer 19 en ben een van de weinige mensen die de auto wel eens voor het huis parkeert. is het een mogelijkheid dat iedere bewoner zelf beslist of hij/zij parkeerplaats voor de deur wil?
  7-12-2017 19:51:03
 • De inrichting uitvoeren zonder drempels. Zoveel mogelijk gelijkvloers voor fietsers, rollators, kinderwagens en rolstoelen. Fel tegen klinkers in de bestrating voor auto's: zeer slechte ervaringen op het gebied van geluid en trillingen in het verleden. Ook in combinatie met de putdeksels. Fluisterasfalt is een verademing hierin geweest.
  6-12-2017 15:15:06

Plaats een reactie