Praat mee...

Archief per categorie: 1ste rondeTerug
4D. Beerseweg

4D. Beerseweg

  • Aantal keer bekeken 644
Aan de Beerseweg wordt momenteel best veel ‘wild’ geparkeerd, met name als er activiteiten zijn bij de Stappert. Door de huidige inrichting is het onduidelijk waar je kunt parkeren. Daarnaast zijn de bestaande stoepen erg smal. Met name voor ouderen is de loopruimte niet comfortabel en is de situatie onoverzichtelijk. We stellen voor de inrichting van de Beerseweg overzichtelijker te maken door aan één zijde een bredere stoep te maken. De weg kan smaller worden met een parkeerstrook langs d...
Lees meer
4C. Parkeren

4C. Parkeren

  • Aantal keer bekeken 833
In de bestaande situatie wordt er op verschillende plekken geparkeerd. Bij de bakker, bij Vivendi, op het Kerkplein en op de Beerseweg (zie volgend thema). Er zijn geen grote parkeerproblemen, maar bij een activiteit in de Stappert kan het druk zijn en wordt er ‘wild’ geparkeerd. Als we het Kerkplein multifunctioneler gaan inrichten (dus niet puur als parkeerplaats) dan zijn er (op momenten dat er geen evenementen op het plein zijn) ruim voldoende parkeerplaatsen. Door een versmalling van...
Lees meer
4B. Ruimte geven aan functies

4B. Ruimte geven aan functies

  • Aantal keer bekeken 625
In ons dorp liggen de functies aan de Kerkstraat best ver uit elkaar. Er is niet één centrale plek waar alles te doen is, maar er is eerder sprake van een verbindende lijn. Daarom is de herkenbaarheid van de lijn en het comfort, waarmee je van de ene plek naar de andere kunt lopen, belangrijk. Aan de weg liggen een aantal cafés en restaurants. We denken dat het goed is als er ter plaatse van de horeca extra ruimte wordt gemaakt voor terrassen. Discussie: Wat is uw reactie op het voorstel?...
Lees meer
4A. Verkeer en verblijven

4A. Verkeer en verblijven

  • Aantal keer bekeken 1077
De verkeersintensiteit gaat enorm omlaag. Van 15.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 3.000/4.000 per dag. De Kerkstraat wordt dus geen verkeersweg meer, maar kan meer een verblijfsfunctie krijgen. Met deze intensiteit is het gebruikelijk dat we verkeersfuncties niet meer gaan scheiden, maar meer samen laten gaan. De fiets kan bijvoorbeeld, rekening houdend met voldoende ruimte, samen met de auto op de rijbaan. Ook is het gebruikelijk dat we de ruimte in gaan richten tot een 30-km gebied. ...
Lees meer
3C. Water

3C. Water

  • Aantal keer bekeken 614
Af en toe is er in Haps wateroverlast in het centrum door enorme hoosbuien. Dit zal, door extremer weer, in de komende jaren vaker voor kunnen komen. Er wordt daarom, los van dit project, gewerkt aan een visie op de wateropgave in Haps. Voor de inrichting van de openbare ruimte willen we hier wel op inspelen. We kunnen bijvoorbeeld rekening houden met extreme hoosbuien door plekken te maken waar water tijdelijk opgeslagen kan worden. Op de beelden ziet u enkele voorbeelden. Wat voor (andere) kan...
Lees meer
3B. Voorruimte; een groener beeld krijgen

3B. Voorruimte; een groener beeld krijgen

  • Aantal keer bekeken 694
Aan de weg liggen veel verschillende woningen en andere panden. Bijna ieder pand heeft op een verschillende manier een eigen voorruimte: soms stenig, soms groen. De erfafscheiding van al die panden is steeds anders: soms een muurtje, soms een haag of een hekwerk. De afwisseling is dorps en past bij Haps. Door het vele verkeer is op veel plekken niet echt geïnvesteerd in de particuliere voorruimte of in de erfafscheiding. We vermoeden dat als er straks veel minder verkeer is mensen ook anders met...
Lees meer
3A. Groen in Haps

3A. Groen in Haps

  • Aantal keer bekeken 671
Ons dorpshart is nu erg stenig. Dat is logisch met zoveel verkeer. Toch staan er op een aantal plekken mooie grote bomen en zijn er verschillende groene voortuinen. Haps kan nog een stuk groener worden. Er is best wel wat ruimte om Haps groener te maken. Het zal daardoor aantrekkelijker worden voor de inwoners, maar ook voor bezoekers die naar ons dorp komen. Dat ‘groener maken’ kan op verschillende manieren:
Lees meer
2B. Functie en sfeer van de pleinen

2B. Functie en sfeer van de pleinen

  • Aantal keer bekeken 727
De pleinen aan de Kerkstraat hebben nu geen uitgesproken sfeer of functie. Het Kerkplein dient nu als parkeerplaats, het Marijkeplein is niet veel meer dan een grasveld. Wij denken dat alle ruimtes veel aantrekkelijker kunnen worden, zowel in hun beeld en sfeer, maar ook in functioneel opzicht. Er komt daarbij ook meer ruimte voor ontmoeting. Bij dit thema staan sfeerimpressies van mogelijkheden hoe de pleinen een meer eigen plek kunnen worden.  1.Het kerkplein wordt ons centrale dorpsplein...
Lees meer
2A. De pleinen

2A. De pleinen

  • Aantal keer bekeken 934
Vanuit het dorpsontwikkelingsplan (uit 2011) kwam naar voren dat er behoefte is aan een verbinding van verschillende ruimten. Niet specifiek één plein, maar wel de verbinding van hiertussen. Dit willen we nu toetsen met dit thema. Haps heeft aan de Kerkstraat verschillende ruimtes liggen. Geen van die ruimtes heeft nu een uitgesproken sfeer of functie, geen enkele ruimte is nu ‘het’ hart van Haps. De Loswal, het schoolplein, het Marijkeplein en het Kerkplein hebben nu allemaal een eigen rol...
Lees meer
1. DNA van Haps

1. DNA van Haps

  • Aantal keer bekeken 866
Haps is een leuk dorp met een sterk verenigingsleven. Het is er goed wonen. In Haps zijn een aantal aardige gebouwen, er zijn een paar fantastische beukenbomen, er is een geschiedenis met het kweken van rozen, het Duits lijntje gaat door Haps, maar een echte Hapse identiteit is nog niet zichtbaar. Met het vernieuwen van de openbare ruimte liggen er dus kansen om het DNA van Haps te laten zien. Maar wat zijn nou de pareltjes of karaktertrekken van Haps die zichtbaar gemaakt moeten worden in de in...
Lees meer