Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp centrum van Haps

Afgelopen donderdag was de bewonersavond over het centrum van Haps. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig in de Stappert! De presentatie bestond uit twee delen. Het eerste deel ging over de aansluiting van de Kerkstraat met de Oeffeltseweg/Kalkhofseweg en de Sint Hubertseweg. De tweede presentatie betrof het voorlopige ontwerp voor de inrichting voor het centrum van Haps door bureau LOS.

Via de website kunt u de posters inzien die op deze avond gepresenteerd zijn. In het reactiescherm hieronder kunt u reageren.

Lees meer