Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp centrum van Haps

Afgelopen donderdag was de bewonersavond over het centrum van Haps. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig in de Stappert! De presentatie bestond uit twee delen. Het eerste deel ging over de aansluiting van de Kerkstraat met de Oeffeltseweg/Kalkhofseweg en de Sint Hubertseweg. De tweede presentatie betrof het voorlopige ontwerp voor de inrichting voor het centrum van Haps door bureau LOS.

Via de website kunt u de posters inzien die op deze avond gepresenteerd zijn. In het reactiescherm hieronder kunt u reageren.

Deel

Reacties

  • op zich is het nieuwe plan iets minder slecht dan het vorige; op de losse plateau's na komt er asfalt in de Kerkstraat, er is nu ook echt naar de kinderen op het schoolplein gekeken en de aansluiting van de Beerseweg op de Kerkstraat is versmald. Sinds het vorige plan is het nu schijnbaar duidelijk dat er een rotonde komt bij de kalkhofseweg (hoewel het stemmen voor een alternatief bij 'de Stappert' verre van unaniem was) door een rotonde op die plek is het net zo makkelijk om vanaf de Oeffeltseweg de Kerkstraat op te rijden als de kalkhofseweg, terwijl dat niet logisch is als de Kerkstraat 'autoluw' moet worden. verder is het op zijn minst jammer dat er niet verder gekeken is dan de Kerkstraat, door het onaantrekkelijk maken van de doorgaande route, zal er meer verkeer door andere wegen in het dorp gaan rijden. Ook vind ik het jammer dat nu de weg die er (qua asfalt) het beste bij ligt, als bijna enige veranderd gaat worden. Ook het plan om te proberen om de wateroverlast bij de Posthoorn op te lossen door de rioleringsbuis onder de weg te vergroten (dus geen aparte hemelwaterafvoer) en een overstort te maken naast de voormalige 'Bijenhees', lijkt me een slecht plan. tel daarbij op dat er op het gedeelte van de Kerkstraat bij de aansluiting van de burg. Moorenstraat nu al water staat bij een flinke bui, terwijl het plan is om de rijbaan op te hogen (anders krijg je geen lagere stoepranden) waardoor je minder water op de weg kwijt kunt en het waarschijnlijk richting de schans gaat stromen (water heeft de neiging om naar beneden te lopen, niet omhoog) én de opmerking dat er geen garantie op de werking van de grotere rioolbuis zit (volgens onze wethouder), dan denk ik dat dit geen verbetering van de situatie gaat worden. verder is op de laatste bijeenkomst (alweer) de opmerking gemaakt dat langsparkeren op de hele Kerkstraat niet toegestaan zou zijn. dit klopt niet, de 'niet parkeren'- borden gelden ten eerste niet voor de hele lengte van de Kerkstraat en ten tweede zijn er zogenaamde rabatstroken (tussen huizen en het fietspad) die volgens de Nederlandse wet geen voetpaden zijn en dus mag je er gewoon een auto op parkeren. voor de anderen die een gepland rozenperkje voor hun huis hebben; er is mij verzekerd dat het al dan niet aanleggen hiervan in overleg met de bewoners zal worden besproken. mvgr, John Peeters, Kerkstraat 19
    29-11-2019 21:37:38
  • Hallo, Ik heb de tekening van de Beerseweg bekeken en het viel op dat voor ons huis (beerseweg 13) aan weerszijde van de inrit twee auto's kunnen parkeren. In het verleden werd dat ook gedaan, maar dan lukt het niet om met de aanhanger (dubbelasser) en/of caravan de inrit op te draaien. Is het mogelijk om aan een van de twee kanten er maar 1 parkeer plaats te maken. Afgelopen weekend was er wat in de stappert te doen en stond het ook zo geparkeerd en er zijn chauffeurs bij die niet helemaal goed kunnen parkeren en toen kon ik er met de auto zelfs moeilijk in. Laat staan met aanhanger en of caravan. Tevens zie ik dat er bij de glasbak tussen beerseweg 9 en 13 ook drie auto kunnen parkeren. Menigeen komt met de auto naar de glasbak. Als daar auto's staan, word dat wel moeilijk. Verder vind ik het ontwerp wel prima. Ik hoop dan wel dat er ook gehandhaafd gaat worden op foutief parkeren. Met vriendelijke groet, Kees van de Lokkant
    27-11-2019 20:44:56

Plaats een reactie